Skip to main content

มิติแห่งการเรียนรู้

มาร่วมเรียนรู้การเพาะเห็ด กับยุวทูตความดี จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เข้าร่วมค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ตามวิถีพอเพียง ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร
“ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน” มาร่วมรู้จักจังหวัดพิจิตรไปกับยุวทูตความดี
“สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ” มาร่วมรู้จักจังหวัดร้อยเอ็ด เพลิดเพลินไปกับบทเพลงจากยุวทูตความดีจากจังหวัดร้อยเอ็ด
คณะยุวทูตความดี ค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน เยี่ยมชมบ้านเกษตรกรตัวอย่าง ที่บ้านของป้าบังอร ชัยเสนาเรียนรู้การปลูกพืชตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่และการเลี้ยงกบ
keyboard_arrow_up