Skip to main content

ยุวทูตฯ คนเก่ง

ยุวทูตคนเก่ง ก้าวสู่สากล

ยุวทูตคนเก่ง ก้าวสู่สากล

นายเหวิน ฟง ล็อก ยุวทูตคนเก่ง ก้าวสู่สากล ศิษย์เก่ายุวทตความดีจากโรงเรียนสฤษดิเดช ที่ได้ทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ในสถาบัน National Institute of Technology (KOSEN), Ibaraki College ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยที่ฝึกฝนพัฒนานักวิทยาศาสตร์และวิศวกร

ยุวทูตคนเก่ง ก้าวสู่สากล

ขอเชิญพบกับเด็กชายปราชญ์ อำพนธ์ ยุวทูตคนเก่ง!! ศิษย์เก่ายุวทูตจากโรงเรียนอนุบาลระยอง ที่ได้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จะมาให้ เคล็ดลับในการสอบศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ยุวทูตคนเก่ง ก้าวสู่สากล

นายเหวิน ฟง ล็อก  ยุวทูตคนเก่ง ก้าวสู่สากล ที่ได้ทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ในสถาบัน National Institute of Technology (KOSEN), Ibaraki College  ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยที่ฝึกฝนพัฒนานักวิทยาศาสตร์และวิศวกร

keyboard_arrow_up