Skip to main content

ยุวทูตคนเก่ง ก้าวสู่สากล

ผู้เข้าชม 110

นายเหวิน ฟง ล็อก ยุวทูตคนเก่ง ก้าวสู่สากล ศิษย์เก่ายุวทตความดีจากโรงเรียนสฤษดิเดช ที่ได้ทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ในสถาบัน National Institute of Technology (KOSEN), Ibaraki College ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยที่ฝึกฝนพัฒนานักวิทยาศาสตร์และวิศวกร

keyboard_arrow_up