Skip to main content

สีสันแห่งแอฟริกา

ตะลุยหาคำตอบในแอฟริกา

ตะลุยหาคำตอบในแอฟริกา ชุดที่ 7 การทหาร

ประเทศใดทวีปแอฟริกาที่ประเทศไทยส่งเจ้าหน้าที่เข้ารวมปฏิบัติการรักษาสันติภาพล่าสุด ก. นามิเบีย ข. เอธิโอเปีย ค. เซาท์ซูดาน ง. เซียร์ราลีโอน เฉลยคำตอบ ค. เซาท์ซูดาน กองกำลังเฉพาะภารกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์เข้าไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ (Peace Keeping) ที่ประเทศใด ก. ซูดาน ข. รวันดา ค. จิบูตี ง. ไลบีเรีย เฉลยคำตอบ ก. ซูดาน เมื่อปี 2553 กองทัพเรือไทยส่งหมู่เรือราชนาวีเข้าร่วมปฏิบัติการปราบโจรสลัดที่ประเทศใด ก. คอโมโรส ข. โซมาเลีย ค. มอริเซียส ง. แทนซาเนีย เฉลยคำตอบ ข. โซมาเลีย ปัจจุบันไทยได้ส่งกองกำลังทหารชางจำนวยกี่นาย เข้าร่วมภารกิจ UNMISS ในเซาท์ซูดาน ก. 115 นาย ข. 215 นาย ค. 273 […]

ตะลุยหาคำตอบในแอฟริกา ชุดที่ 6 สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่

สถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาที่ตั้งอยูในประเทศไทยมีกี่สถานทูต ก. 5 แห่ง ข. 6 แห่ง ค. 7 แห่ง ง. 8 แห่ง เฉลยคำตอบ ค. 7 แห่ง สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยประจำแอฟริกาไม่ได้ตั้งอยู่ที่ใด ก. แอฟริกาใต้ ข. เคนยา ค. เซเนกัล ง. เอธิโอเปีย เฉลยคำตอบ ง. เอธิโอเปีย สถานเอกอัครราชทูตไทยในแอฟริกาที่เพิ่งเปิดทำการล่าสุดตั้งอยู่ที่ใด ก. โมซัมบิก ข. กานา ค. มาลี ง. แกมเบีย เฉลยคำตอบ ก. โมซัมบิ

ตะลุยหาคำตอบในแอฟริกา ชุดที่ 5 องค์กรระหว่างประเทศ

สำนักงานใหญของสหภาพแอฟริกาตั้งอยู่ที่ใด ก. เคนยา ข. เบลเยี่ยม ค. เอธิโอเปีย ง. สวิตเซอร์แลนด์ เฉลยคำตอบ ค. เอธิโอเปีย ประเทศใดดำรงตำแหน่งประธาน (Chair) สหภาพแอฟริกาในปัจจุบัน (Afican Union) ก. อียิปต์ ข. มาลี ค. แอฟริกาใต้ ง. โมซัมบิก เฉลยคำตอบ ก. อียิปต์ ใบปาล์มในสัญลักษณ์สหภาพแอฟริกาหมายถึงอะไร ก. ความกล้าหาญ ข. ความสงบสุข ค. ความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อกัน ง. ความก้าวหน้า เฉลยคำตอบ ข. ความสงบสุข ความหวังและความปรารถนาหมายถึงสัญลักษณ์ใดในสหภาพแอฟริกา ก. วงกลมเขียว ข. วงกลมสีทอง ค. วงกลมสีแดง ง. วงกลมน้ำเงิน เฉลยคำตอบ ก. วงกลมเขียว วงกลมสีทองในสัญลักษณ์สหภาพแอฟริกาหมายถึงอะไร ก. มิตรภาพและความร่วมมือ […]

ตะลุยหาคำตอบในแอฟริกา ชุดที่ 4 ประชากร

ประเทศใดในทวีปแอฟริกาที่มีประชากรมากที่สุด ก. ไนจีเรีย ข. แอฟริกา ค. เคนยา ง. เอธิโอเปีย เฉลยคำตอบ ก. ไนจีเรีย ประเทศใดในทวีปแอฟริกาที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุด ก. ไนจีเรีย ข. อียิปต์ ค. ลิเบีย ง.ซูดาน เฉลยคำตอบ ข. อียิปต์ ชนเผ่าใดไม่ได้อยู่ในทวีปแอฟริกา ก. ซูลู ข. ปิกมี ค. เมารี ง. ตุ๊ดซี่ เฉลยคำตอบ ค. เมารี ประเทศใดในทวีปแอฟริกามีนักศึกษาไทยศึกษาในระดับอุดมศึกษามากที่สุด ก. แอฟริกาใต้ ข. โมร็อกโก ค. ซูดาน ง. อียิปต์ เฉลยคำตอบ ง. อียิปต์

ตะลุยหาคำตอบในแอฟริกา ชุดที่ 3 ความสัมพันธ์ทางการทูต พระราชวงศ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เยือนกรุงอันตานานาริโวเป็นเมืองหลวงของประเทศใด (เมื่อวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2560) ก. แอฟริกาใต้ ข. แองโกลา ค. กานา ง. มาดากัสการ์ เฉลยคำตอบ ง. มาดากัสการ์ ประเทศใดในทวีปแอฟริกาที่ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ ก. กานา กาบอง ข. ซูดาน โซมาเลีย ค. เอธิโอเปีย นามิเบีย ง. เลโซโท เอสวาตินี เฉลยคำตอบ ง. เลโซโท เอสวาตินี ประเทศใดที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทยยาวนานที่สุด ก. อียิปต์ ข. แอฟริกา ค. เลโซโท ง. เบนิน เฉลยคำตอบ ก. อียิปต์ ในปี 2562 ไทยดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตกับโมซัมบิกครบรอบกี่ปี ก. […]

ตะลุยหาคำตอบในแอฟริกา ชุดที่ 2 ประวัติศาสตร์ ประเทศ เมือง และสถานที่

กษัตริย์แอฟริกาคนใดที่นักประวัติศาสตร์ยกย่องให้เป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกตลอดกาล ก. พระเจ้าอโศกมหาราช ข. พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ค. นโปเลียน โบนาปาร์ต ง. จักรพรรดิมานซา มุสซ่า เฉลยคำตอบ ง. จักรพรรดิมานซา มุสซ่า ข้อใดเป็นเมืองหลวงของประเทศโมซัมบิก ก. วิกตอเรีย ข. มาปูโต ค. นิวยอร์ก ง. ย่างกุ้ง เฉลยคำตอบ ข. มาปูโต แทนซาเนียย้านยเมืองหลวงจากเมืองดาร์เอสซาลามไปยังที่ใด ก. กรุงจาร์กาตา ข. กรุงพริทอเรีย ค. กรุงโดดามา ง. กรุงฮานอย เฉลยคำตอบ ค. กรุงโดดามา ประเทศใดในทวีปแอฟริกามีพีระมิดมากที่สุด ก. ซูดาน ข. อียิปต์ ค. โมร็อกโก ง. ชาด เฉลยคำตอบ ก. ซูดาน ประเทศใดได้รับการขนานนามว่า “ดินแดนสีรุ้ง” ก. […]

keyboard_arrow_up