Skip to main content

สีสันแห่งแอฟริกา

สีสันแห่งแอฟริกา

สีสันแห่งแอฟริกา

ปี 2560 กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกา ในงาน “The Colours of Africa: Opportunity,Friendship and Cooperation” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาให้สาธารณชนไทย และเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาให้แก่ภาคการศึกษาของไทย ด้วยการจัด กิจกรรมการตอบปัญหาเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกา สำหรับเยาวชน ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 โดยความร่วมมือกับ มูลนิธิยุวทูตความดี นำนักเรียนยุวทูตฯระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 100 คน และครู 40 คน จาก 20 โรงเรียน ใน 14 จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมฯ ผลการแข่งขันปรากฏว่า โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทั้งนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้รับมอบประกาศนียบัตร พร้อมรับของที่ระลึกจากคณะทูตานุทูต 11 […]

keyboard_arrow_up