Skip to main content

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ําใจ สร้างความดีสู่สังคม ร่วมต้านภัยโควิด 19

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคกลางและภาคตะวันตก)

ภาคกลางและภาคตะวันตก  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี และกาญจนบุรี

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคเหนือและภาคใต้)

ภาคเหนือและภาคใต้  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ลำพูน แม่ฮ่องสอน ชุมพร ตรัง และภูเก็ต

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี

มูลนิธิฯ ร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่าย 20 โรงเรียน ใน 20 จังหวัด ดำเนิน โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน  – 15 กรกฎาคม 2565

โครงการเสริมวิชา สร้างปัญญา จากเพื่อนถึงเพื่อน (ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก)

มีโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการ 5 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จันทบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี และราชบุรี

โครงการเสริมวิชา สร้างปัญญา จากเพื่อนถึงเพื่อน (ภาคกลาง)

มีโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการ 2 โรงเรียน ใน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก และเพชรบูรณ์

โครงการเสริมวิชา สร้างปัญญา จากเพื่อนถึงเพื่อน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

มีโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย นครพนม มุกดาหาร ยโสธร และบุรีรัมย์

โครงการเสริมวิชา สร้างปัญญา จากเพื่อนถึงเพื่อน (ภาคเหนือ)

 มีโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน และอุตรดิตถ์

โครงการเสริมวิชา สร้างปัญญา จากเพื่อนถึงเพื่อน

มูลนิธิฯ ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่าย 22 โรงเรียน ใน 22 จังหวัด ดำเนิน โครงการเสริมวิชา สร้างปัญญา จากเพื่อนถึงเพื่อน  ระหว่างวันที่ 20 เมษายน  – 31 พฤษภาคม 2565

โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม เลย สกลนคร สุรินทร์ และอุบลราชธานี

keyboard_arrow_up