Skip to main content

โครงการค่ายอบรม

ธรรมะ

ค่ายอบรม ธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียงให้ยุวทูตความดี (ปี 2561)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) จัดค่ายอบรม ธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2561 ที่สวนธรรมศรีปทุม จังหวัดปทุมธานี

ค่ายอบรม ธรรมะ คือแสงสว่างแห่งปัญญา (ปี 2557)

มูลนิธิยุวทูตความดีร่วมกับมูลนิธิวิมุตตยาลัย จัดค่ายอบรม ธรรมะ คือแสงสว่างแห่งปัญญา ให้เยาวชนยุวทูตฯที่ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย

ค่ายอบรม ธรรมะ คือแสงสว่างแห่งปัญญา (ปี 2556)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ สถาบันวิมุตตยาลัย จัดทำค่ายอบรม “ธรรมะ คือ แสงสว่างแห่งปัญญา” ณ ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2556 โดย ท่าน ว.วชิรเมธี และ ออท. ดอน ปรมัตถ์วินัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายอบรม

keyboard_arrow_up