Skip to main content

โครงการเหย้า - เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน

ปี 2555

โครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน จังหวัดจันทบุรี – สุโขทัย

มูลนิธิยุวทูตความดีได้ดำเนินโครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ของโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี โดยยึดแนวคิดของ “การรู้รัก สามัคคี” เป็นหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการสานปฏิสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนแต่ละโรงเรียนในภูมิภาค โดยคู่จังหวัดจันทบุรี – สุโขทัย มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ โรงเรียนหลัก     โรงเรียนสฤษดิเดชโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 ช่วงเวลาดำเนินการ  มกราคม 2555

โครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน จังหวัดนครพนม – สมุทรสาคร

มูลนิธิยุวทูตความดีได้ดำเนินโครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ของโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี โดยยึดแนวคิดของ “การรู้รัก สามัคคี” เป็นหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการสานปฏิสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนแต่ละโรงเรียนในภูมิภาค โดยคู่จังหวัดนครพนม – สมุทรสาคร มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ โรงเรียโรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลนครพนมโรงเรียนเอกชัย ช่วงเวลาดำเนินการ มกราคม 2555

โครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน จังหวัดระยอง – สุราษฎร์ธานี

มูลนิธิยุวทูตความดีได้ดำเนินโครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ของโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี โดยยึดแนวคิดของ “การรู้รัก สามัคคี” เป็นหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการสานปฏิสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนแต่ละโรงเรียนในภูมิภาค โดยคู่จังหวัดระยอง – สุราษฎร์ธานี มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ โรงเรียนหลัก โรงเรียนวัดกระเฉทโรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ช่วงเวลาดำเนินการ มกราคม 2555

keyboard_arrow_up