Skip to main content

โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 (ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก)

8 - 19 มิถุนายน 2563
ผู้เข้าชม 593

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ 11 โรงเรียน ใน 11 จังหวัด ดำเนินโครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 ระหว่างวันที่ 8 – 19 มิถุนายน 2563 เป็นการได้ขยายผลโครงการความช่วยเหลือไปยังกลุ่มโรงเรียนนอกเครือข่ายมูลนิธิฯ คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดต่าง ๆ เนื่องมาจากปัญหาความขาดแคลนและอยู่ห่างไกล ทำให้เข้าไม่ถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่มีการจัดสรรให้และได้รับผลกระทบจากอาหารกลางวันที่เคยได้รับจากทางโรงเรียน อันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการจัดทำและส่งมอบ ถุงวิชา ถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวน 1,433 คน พร้อมจัดสรรกองกลางยังชีพ พร้อมอุปกรณ์กีฬา มอบให้กับ 84 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน 10 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่ 50 อำเภอ ของ 11 จังหวัด

ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก  มีโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี สระแก้ว และกาญจนบุรี  จัดทำและส่งมอบถุงวิชา ถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวน 502 คน พร้อมจัดสรรกองกลางยังชีพ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 25 แห่ง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 3 แห่ง

ภาคตะวันออก

โรงเรียนสฤษดิเดช  จังหวัดจันทบุรี  ดำเนินโครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ 30,000 บาท จัดทำถุงวิชาและถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 147 คน พร้อมกองกลางยังชีพ คือ ข้าวสารและอาหารแห้ง พร้อมอุปกรณ์กีฬา อาทิ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และตะกร้อ มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 6 แห่ง ใน 4 อำเภอ

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม  (อำเภอแก่งหางแมว)
2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว  (อำเภอแก่งหางแมว)
3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง  (อำเภอแก่งหางแมว)
4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง  (อำเภอขลุง)
5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์ เฉลิมพระเกียรติ  (อำเภอสอยดาว)
6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา (สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 4) (อำเภอมะขาม)

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  มูลนิธิฯ มอบเงินสนุนการจัดทำโครงการฯ ให้กับโรงเรียน 50,000 บาท จัดทำถุงวิชาและถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 132 คน พร้อมกองกลางยังชีพ คือ ข้าวสารและอาหารแห้ง พร้อมอุปกรณ์กีฬา อาทิ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และตะกร้อ มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 8 แห่ง ใน 4 อำเภอ

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี  (อำเภออรัญประเทศ)
2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1  (อำเภออรัญประเทศ)
3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์  (อำเภอวังสมบูรณ์)
4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์  (อำเภอวังสมบูรณ์)
5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง  (อำเภอวังสมบูรณ์)
6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย  (อำเภอคลองหาด)
7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย  (อำเภอวังน้ำเย็น)
8. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม  (อำเภอเขาฉกรรจ์)

ภาคตะวันตก

โรงเรียนบ้านท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  จัดทำโครงการฯ ตามงบประมาณที่มูลนิธิฯ จัดสรรให้ 80,000 บาท จัดทำถุงวิชาและถุงยังชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 223 คน พร้อมกองกลางยังชีพ คือ ข้าวสารและอาหารแห้ง พร้อมอุปกรณ์กีฬา อาทิ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และตะกร้อ มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 11 แห่ง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 3 แห่ง ใน 4 อำเภอ

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง  (อำเภอไทรโยค)
2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย  (อำเภอไทรโยค)
3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินีวนาราม  (อำเภอไทรโยค)
4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย  (อำเภอไทรโยค)
5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์  (อำเภอสังขละบุรี)
6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ  (อำเภอสังขละบุรี)
7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช  (อำเภอสังขละบุรี)
8. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า (อำเภอสังขละบุรี)
9. ศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ (อำเภอสังขละบุรี)
10. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2  (อำเภอศรีสวัสดิ์)
11. ศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียง (อำเภอศรีสวัสดิ์)
12. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร  (อำเภอทองผาภูมิ)
13. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล (อำเภอทองผาภูมิ)
14. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อคคี่ (อำเภอทองผาภูมิ)

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ําใจ สร้างความดีสู่สังคม ร่วมต้านภัยโควิด 19

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้คุณแผ่นดิน ปี 2566

 มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้คุณแผ่นดิน ปี 2566” ระหว่างวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2566 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ทั้งสิ้น 142 คน จาก 72 จังหวัด เข้าร่วม โดยมีทั้ง โรงเรียนเล็ก (ขนาดนักเรียน 137 คน) ถึง โรงเรียนใหญ่ (ขนาดนักเรียน 4,110 คน) รวมมีนักเรียนในความกำกับดูแลจำนวน 112,587 คน   การสัมมนาฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับผู้บริหารและครูโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างยุวทูตความดี ก้าวสู่สังคมการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่อย่างสร้างสรรค์ ให้เยาวชนมีบทบาท เชิงสร้างสรรค์ ในการมีส่วนร่วมนำการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ การสัมมนาฯ จึงเป็นโอกาสให้คณะผู้บริหาร คณะครู ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการฯ อย่างสร้างสรรค์และบรรลุผล  ในการนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งยุวทูตความดี […]

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคกลางและภาคตะวันตก)

ภาคกลางและภาคตะวันตก  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี และกาญจนบุรี

keyboard_arrow_up