Skip to main content

ยุวทูตฯ คนเก่ง

ยุวทูตคนเก่ง ก้าวสู่สากล

นายเหวิน ฟง ล็อก ยุวทูตคนเก่ง ก้าวสู่สากล ศิษย์เก่ายุวทตความดีจากโรงเรียนสฤษดิเดช ที่ได้ทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ในสถาบัน National Institute of Technology (KOSEN), Ibaraki College ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยที่ฝึกฝนพัฒนานักวิทยาศาสตร์และวิศวกร

ยุวทูตคนเก่ง ก้าวสู่สากล

ขอเชิญพบกับเด็กชายปราชญ์ อำพนธ์ ยุวทูตคนเก่ง!! ศิษย์เก่ายุวทูตจากโรงเรียนอนุบาลระยอง ที่ได้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จะมาให้ เคล็ดลับในการสอบศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ยุวทูตคนเก่ง ก้าวสู่สากล

นายเหวิน ฟง ล็อก  ยุวทูตคนเก่ง ก้าวสู่สากล ที่ได้ทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ในสถาบัน National Institute of Technology (KOSEN), Ibaraki College  ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยที่ฝึกฝนพัฒนานักวิทยาศาสตร์และวิศวกร

ยุวทูตออนแอร์สัมภาษณ์น้องแก้ม (นักเรียนพระราชทาน)

น้อง ๆ ยุวทูตความดีคนไหนอยาก “ก้าวสู่เส้นทางนักเรียนรางวัลพระราชทาน” จะต้องเตรียมตัวอย่างไร ? โปรดรับชมการสัมภาษณ์ น้องแก้ม เด็กหญิงณัฐธยาน์ ยินดี ยุวทูตความดี คนเก่ง ที่ได้รับนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปี 2562

สัมภาษณ์ใบเฟิร์น (นักเรียนพระราชทาน)

เส้นทางสู่นักเรียนรางวัลพระราชทาน โปรดรับฟัง เด็กหญิงกัณยาณัฐ ยอดทอง นักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปี 2558 ที่จะมาบอกเล่าการเตรียมความพร้อม การฝึกฝนที่จะก้าวสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

keyboard_arrow_up