Skip to main content

เล่าเรื่อง-เรียนรู้

ปี 2562

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม

ประเทศบรูไนดารุสซาลาม มีชื่อทางการว่า เนการา บรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) เนการา แปลว่า ประเทศ ดารุสซาลาม แปลว่า ดินแดนแห่งสันติสุข บรูไนตั้งอยู่ตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ 3 ของโลก ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 743,330 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย รัฐกาลิมันตันของอินโดนีเซีย ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 73  รัฐซาบาห์และซาราวักของมาเลเซีย ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 26  และประเทศบรูไน ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 1 มีพื้นที่ 5,765 ตารางกิโลเมตร มีขนาดประมาณจังหวัดนครพนมของไทย พื้นที่ส่วนใหญ่ในเกาะเป็นป่าร้อนชื้นซึ่งมีอายุมากกว่า 100 ล้านปี อากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนชื้นตลอดทั้งปี และบรูไนมีฝนตกหนักที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม  และมีฝนตกชุกที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งตอนที่คณะเราไปเยือนบรูไนก็ได้มีฝนตกตลอดทั้งวัน และมีอากาศที่บริสุทธิ์ เพราะบรูไนมีพื้นที่ป่า คิดเป็นร้อยละ 60 ของประเทศเลยทีเดียว เด็กหญิงลัลนา โพธิละเดา โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร พิพิธภัณฑ์รอยัลเรกกาเลีย หรือ พิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องราชกกุธภัณฑ์ (Royal Regalia Museum) […]

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย

สาธารณรัฐอินเดีย  อยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้ มีพื้นที่ 3,287,590 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก ใหญ่กว่าประเทศไทย 6 เท่า มีประชากร 1.13 พันล้านคน (มากเป็นอันดับ 2 ของโลก) เมืองหลวง คือ กรุงนิวเดลี ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฮินดีเป็นภาษาราชการ และยังมีภาษาท้องถิ่นอีกนับร้อยภาษา แต่ที่ใช้กันมากมี 14 ภาษา ผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู มีการปกครองเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ และมีการแบ่งออกเป็นรัฐต่าง ๆ 28 รัฐ และวันที่ 26 มกราคม เป็นวันสถาปนาสาธารณรัฐหรือวันชาติของอินเดีย เป็นวันที่รัฐธรรมนูญของอินเดียได้ประกาศใช้เป็นครั้งแรก และอินเดียได้รับการสถาปนาเป็นสาธารณรัฐ ซึ่งถือว่าอินเดียก็ได้กลายเป็นเอกราชจากสหราชอาณาจักรโดยแท้จากการต่อสู้เพื่อเอกราชของมหาตมะ คานธี เด็กหญิง ดลนภัส อัครกฤตโภคิน โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา กรุงนิวเดลี (New Delhi) เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐอินเดีย มีการวางผังเมืองแบบสี่เหลี่ยมคันนา ในสมัยที่อินเดียถูกปกครองโดยอังกฤษ ซึ่งถนนทุกสายตัดไปสู่ประตูชัยของอินเดีย เพื่อระลึกถึงการเสียสละของทหารในสมัยสงคราม  ซึ่งก่อนมีกรุงนิวเดลี มีเมืองหลวงชื่อกรุงโอลด์เดลี (Old […]

คณะยุวทูตความดีเยือนรัฐคูเวต

พวกเราได้เรียนรู้งานของสถานเอกอัครราชทูต โดยท่านทูตดุสิต เมนะพันธุ์ ได้ให้พี่นักการทูต นำพวกเราชมสถานทูตเรียนรู้การทำงานของสถานทูต เช่น การช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน การทำวีซ่า การทำบัตรประชาชน และการทำหนังสือเดินทาง (Passport) อีกทั้งได้เข้าร่วมในกิจกรรมกงสุลสัญจร จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ คูเวต ซึ่งได้ไปเยี่ยมพี่แรงงานไทยประมาณ 200 คน ของบริษัท Hyundai Kogas Company (HDKC) ที่แคมป์ที่พักคนงานในเขต Mina Al Zour ห่างจากกรุงคูเวตซิตี้ประมาณ 75 กม. โดย สอท. ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการด้านหนังสือเดินทาง และได้ให้คำปรึกษาคำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานและสิทธิประโยชน์ที่แรงงานควรทราบ และจัดให้มีการตรวจสุขภาพพื้นฐานแก่คนงานไทย โดยทีมแพทย์และพยาบาลจากฟิลิปปินส์ และอินเดีย และทาง สอท. ได้นำอาหารไปเลี้ยงพี่ ๆ แรงงานไทย ซึ่งบังเอิญเป็นอย่างมากที่ผมได้เจอพี่ที่อยู่หมู่บ้านเดียวกัน จังหวัดเดียวกัน พี่เขาบอกว่าแคมป์ที่นี่ดีมาก มีที่พัก มีอาหารให้ทาน คิดถึงบ้าน คิดถึงครอบครัว แต่ก็ต้องหางานเก็บเงินเลี้ยงชีพต่อไป ผมเลยบอกให้พี่เขาให้ต่อสู้กับโชคชะตา ผมดีใจมากที่ได้มาพบปะกับพี่น้องชาวไทยในต่างประเทศและรู้สึกอบอุ่นใจเป็นอย่างมาก เด็กชายวรโชติ […]

keyboard_arrow_up