Skip to main content

ตะลุยหาคำตอบในแอฟริกา ชุดที่ 2 ประวัติศาสตร์ ประเทศ เมือง และสถานที่

ผู้เข้าชม 58
 1. กษัตริย์แอฟริกาคนใดที่นักประวัติศาสตร์ยกย่องให้เป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกตลอดกาล
 • ก. พระเจ้าอโศกมหาราช
 • ข. พระเจ้าหลุยส์ที่ 16
 • ค. นโปเลียน โบนาปาร์ต
 • ง. จักรพรรดิมานซา มุสซ่า
 1. ข้อใดเป็นเมืองหลวงของประเทศโมซัมบิก
 • ก. วิกตอเรีย
 • ข. มาปูโต
 • ค. นิวยอร์ก
 • ง. ย่างกุ้ง
 1. แทนซาเนียย้านยเมืองหลวงจากเมืองดาร์เอสซาลามไปยังที่ใด
 • ก. กรุงจาร์กาตา
 • ข. กรุงพริทอเรีย
 • ค. กรุงโดดามา
 • ง. กรุงฮานอย
 1. ประเทศใดในทวีปแอฟริกามีพีระมิดมากที่สุด
 • ก. ซูดาน
 • ข. อียิปต์
 • ค. โมร็อกโก
 • ง. ชาด
 1. ประเทศใดได้รับการขนานนามว่า “ดินแดนสีรุ้ง”
 • ก. โมร็อกโก
 • ข. เคนยา
 • ค. แอฟริกาใต้
 • ง. มอริเตเนีย
 1. “ซาอีร์” เป็นชือเดิมของประเทศใด
 • ก. สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
 • ข. เซเนกัล
 • ค. คอโมโรส
 • ง. เซาตูเมและปรินซิปี
 1. คำวา “ซาฮาร่า” (Sahara) ในภาษาอาหรับแปลว่าอะไร
 • ก. ต้นกระบองเพชร
 • ข. อูฐ
 • ค. ทะเลทราย
 • ง. พีระมิด
 1. “ไอวอรี่โคสต์” (Ivory Coast) เป็นชื่อเดิมของประเทศใด
 • ก. มาลาวี
 • ข. คอโมโรส
 • ค. โกตดิวัวร์
 • ง. รวันดา
 1. ประเทศเซเนกัลใช้ภาษาใดเป็นภาษาประจำชาติ
 • ก. บาฮาซา
 • ข. อังกฤษ
 • ค. ฝรั่งเศส
 • ง. โปรตุเกส
 1. ทะเลสาบใดที่ถูกขนานนามวาเป็น “ทะเลสาบสีชมพูแห่งแอฟริกา”
 • ก. ทะเลสาบเดดซี
 • ข. ทะเลสาบฮิลเลอร์
 • ค. ทะเลสาบลากูนา
 • ง. ทะเลสาบเร็ตบา
 1. คำว่า “แอดดิสอาบาบา” แปลว่าอะไร
 • ก. ดอกไม้ดอกใหม่
 • ข. ดินแดนที่ห่างไกล
 • ค. หลังคาของแอฟริกา
 • ง. โลกใหม่
 1. เมืองใดที่ถูกขนานนามว่าเป็น “นครเมกกะแห่งทะเลทรายซาฮารา”
 • ก. บันจูล
 • ข. ทิมบักตู
 • ค. ไปรอา
 • ง. อักกรา
 1. “คลองสุเอซ” ตั้งอยู่ในภูมิภาคใดของแอฟริกา
 • ก. แอฟริกาตอนเหนือ
 • ข. แอฟริกาตอนใต้
 • ค. แอฟริกาตะวันออก
 • ง. แอฟริกาตะวันตก
 1. ต้นไม้ชนิดใดเป็นต้นไม้ประจำชาติมาดากัสการ์
 • ก. ต้นมะกอก
 • ข. ต้นยูคาลิปตัส
 • ค. ต้นไทร
 • ง. ต้นเบาบับ
 1. สถานที่ใดในอียิปต์ที่ได้รับการยกยองเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
 • ก. เมืองโบราณมาชูปิกชู
 • ข. ทัชมาฮัล
 • ค. พีระมิดกีซ่า
 • ง. หอเอียงเมืองปิซา
 1. เมืองใดในประเทศลิเบียที่ได้รับสมญานามว่า Ghadmes (ไข่มุกแห่งทะเลทราย)
 • ก. เมืองเบนกาซี
 • ข. เมืองเชิร์ต
 • ค. เมืองซลิเตน
 • ง. เมืองกูดามิส
 1. เสวาซิแลนด์ คือชื่อเดิมของประเทศใด
 • ก. เอสวาตินี
 • ข. กาบอง
 • ค. เลโซโท
 • ง. ชาด

สีสันแห่งแอฟริกา

ตะลุยหาคำตอบในแอฟริกา ชุดที่ 7 การทหาร

ประเทศใดทวีปแอฟริกาที่ประเทศไทยส่งเจ้าหน้าที่เข้ารวมปฏิบัติการรักษาสันติภาพล่าสุด ก. นามิเบีย ข. เอธิโอเปีย ค. เซาท์ซูดาน ง. เซียร์ราลีโอน เฉลยคำตอบ ค. เซาท์ซูดาน กองกำลังเฉพาะภารกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์เข้าไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ (Peace Keeping) ที่ประเทศใด ก. ซูดาน ข. รวันดา ค. จิบูตี ง. ไลบีเรีย เฉลยคำตอบ ก. ซูดาน เมื่อปี 2553 กองทัพเรือไทยส่งหมู่เรือราชนาวีเข้าร่วมปฏิบัติการปราบโจรสลัดที่ประเทศใด ก. คอโมโรส ข. โซมาเลีย ค. มอริเซียส ง. แทนซาเนีย เฉลยคำตอบ ข. โซมาเลีย ปัจจุบันไทยได้ส่งกองกำลังทหารชางจำนวยกี่นาย เข้าร่วมภารกิจ UNMISS ในเซาท์ซูดาน ก. 115 นาย ข. 215 นาย ค. 273 […]

ตะลุยหาคำตอบในแอฟริกา ชุดที่ 6 สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่

สถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาที่ตั้งอยูในประเทศไทยมีกี่สถานทูต ก. 5 แห่ง ข. 6 แห่ง ค. 7 แห่ง ง. 8 แห่ง เฉลยคำตอบ ค. 7 แห่ง สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยประจำแอฟริกาไม่ได้ตั้งอยู่ที่ใด ก. แอฟริกาใต้ ข. เคนยา ค. เซเนกัล ง. เอธิโอเปีย เฉลยคำตอบ ง. เอธิโอเปีย สถานเอกอัครราชทูตไทยในแอฟริกาที่เพิ่งเปิดทำการล่าสุดตั้งอยู่ที่ใด ก. โมซัมบิก ข. กานา ค. มาลี ง. แกมเบีย เฉลยคำตอบ ก. โมซัมบิ

ตะลุยหาคำตอบในแอฟริกา ชุดที่ 5 องค์กรระหว่างประเทศ

สำนักงานใหญของสหภาพแอฟริกาตั้งอยู่ที่ใด ก. เคนยา ข. เบลเยี่ยม ค. เอธิโอเปีย ง. สวิตเซอร์แลนด์ เฉลยคำตอบ ค. เอธิโอเปีย ประเทศใดดำรงตำแหน่งประธาน (Chair) สหภาพแอฟริกาในปัจจุบัน (Afican Union) ก. อียิปต์ ข. มาลี ค. แอฟริกาใต้ ง. โมซัมบิก เฉลยคำตอบ ก. อียิปต์ ใบปาล์มในสัญลักษณ์สหภาพแอฟริกาหมายถึงอะไร ก. ความกล้าหาญ ข. ความสงบสุข ค. ความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อกัน ง. ความก้าวหน้า เฉลยคำตอบ ข. ความสงบสุข ความหวังและความปรารถนาหมายถึงสัญลักษณ์ใดในสหภาพแอฟริกา ก. วงกลมเขียว ข. วงกลมสีทอง ค. วงกลมสีแดง ง. วงกลมน้ำเงิน เฉลยคำตอบ ก. วงกลมเขียว วงกลมสีทองในสัญลักษณ์สหภาพแอฟริกาหมายถึงอะไร ก. มิตรภาพและความร่วมมือ […]

keyboard_arrow_up