Skip to main content

สีสันแห่งแอฟริกา ปี 2566

ผู้เข้าชม 249

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ร่วมกับ มูลนิธิยุวทูตความดี จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาและการตอบปัญหาเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกา  ในงาน The Colours of Africa 2023 ด้วยการจัดกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาสำหรับเยาวชน ในวันที่ 21 กันยายน 2566 ที่วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

โดยมูลนิธิยุวทูตความดี นำนักเรียนยุวทูตฯ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 138 คน และครู 46 คน รวม 184 คน (นักเรียนโรงเรียนละ 6 คน ครู 2 คน) จาก 23 โรงเรียน ใน 20 จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 

ตอบปัญหาเพื่อเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกา ในด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม ภายในเวลาจำกัด ดำเนินรายการโดย คุณคริสโตเฟอร์ ไรท์ ซึ่งการแข่งขันมี 3 รอบ ได้แก่

1. การแข่งขันรอบคัดเลือก นักเรียนทั้ง 6 คน ร่วมกันตอบคำถาม  50 ข้อ ในกระดาษคำตอบ เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 12 โรงเรียน จาก 23 โรงเรียน เข้าสู่รอบรองชนะเลิศ 

2. การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ  ผู้แทนโรงเรียนละ 2 คน ประจำแท่นตอบคำถามบนเวที  คัดเลือกให้เหลือ 6 โรงเรียนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 

3. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 6 โรงเรียน โดยมีผู้แทนโรงเรียนละ 2 คน  ประจำแท่นตอบคำถามบนเวที และมีเอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทย 6 ท่าน จากสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ สาธารณรัฐเคนยา ราชอาณาจักรโมร็อกโก สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และรัฐลิเบียและอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ร่วมถามคำถาม ซึ่งยุวทูตความดีสามารถร่วมตอบคำถามได้อย่างสนุกสนาน ลับสมองประลองปัญญาได้เป็นอย่างดี

ผลการแข่งขันปรากฏว่า โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 20,000 บาทและโรงเรียนที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ 5 โรงเรียน ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่ 

1. โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
2. โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. โรงเรียนพญาไท  กรุงเทพมหานคร
4. โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร
5. โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ในโอกาสนี้ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา รวมทั้งคณะเอกอัครราชทูตแอฟริกาประจำประเทศไทยทั้ง 5 ประเทศ ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา ของที่ระลึก และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-แอฟริกา และประวัติผู้นาคนสำคัญของภูมิภาคแอฟริกาให้นักเรียนได้ศึกษา และมีเกมตอบปัญหาเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกา ให้ได้ร่วมสนุกอีกด้วย

สีสันแห่งแอฟริกา

ตะลุยหาคำตอบในแอฟริกา ชุดที่ 7 การทหาร

ประเทศใดทวีปแอฟริกาที่ประเทศไทยส่งเจ้าหน้าที่เข้ารวมปฏิบัติการรักษาสันติภาพล่าสุด ก. นามิเบีย ข. เอธิโอเปีย ค. เซาท์ซูดาน ง. เซียร์ราลีโอน เฉลยคำตอบ ค. เซาท์ซูดาน กองกำลังเฉพาะภารกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์เข้าไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ (Peace Keeping) ที่ประเทศใด ก. ซูดาน ข. รวันดา ค. จิบูตี ง. ไลบีเรีย เฉลยคำตอบ ก. ซูดาน เมื่อปี 2553 กองทัพเรือไทยส่งหมู่เรือราชนาวีเข้าร่วมปฏิบัติการปราบโจรสลัดที่ประเทศใด ก. คอโมโรส ข. โซมาเลีย ค. มอริเซียส ง. แทนซาเนีย เฉลยคำตอบ ข. โซมาเลีย ปัจจุบันไทยได้ส่งกองกำลังทหารชางจำนวยกี่นาย เข้าร่วมภารกิจ UNMISS ในเซาท์ซูดาน ก. 115 นาย ข. 215 นาย ค. 273 […]

ตะลุยหาคำตอบในแอฟริกา ชุดที่ 6 สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่

สถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาที่ตั้งอยูในประเทศไทยมีกี่สถานทูต ก. 5 แห่ง ข. 6 แห่ง ค. 7 แห่ง ง. 8 แห่ง เฉลยคำตอบ ค. 7 แห่ง สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยประจำแอฟริกาไม่ได้ตั้งอยู่ที่ใด ก. แอฟริกาใต้ ข. เคนยา ค. เซเนกัล ง. เอธิโอเปีย เฉลยคำตอบ ง. เอธิโอเปีย สถานเอกอัครราชทูตไทยในแอฟริกาที่เพิ่งเปิดทำการล่าสุดตั้งอยู่ที่ใด ก. โมซัมบิก ข. กานา ค. มาลี ง. แกมเบีย เฉลยคำตอบ ก. โมซัมบิ

ตะลุยหาคำตอบในแอฟริกา ชุดที่ 5 องค์กรระหว่างประเทศ

สำนักงานใหญของสหภาพแอฟริกาตั้งอยู่ที่ใด ก. เคนยา ข. เบลเยี่ยม ค. เอธิโอเปีย ง. สวิตเซอร์แลนด์ เฉลยคำตอบ ค. เอธิโอเปีย ประเทศใดดำรงตำแหน่งประธาน (Chair) สหภาพแอฟริกาในปัจจุบัน (Afican Union) ก. อียิปต์ ข. มาลี ค. แอฟริกาใต้ ง. โมซัมบิก เฉลยคำตอบ ก. อียิปต์ ใบปาล์มในสัญลักษณ์สหภาพแอฟริกาหมายถึงอะไร ก. ความกล้าหาญ ข. ความสงบสุข ค. ความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อกัน ง. ความก้าวหน้า เฉลยคำตอบ ข. ความสงบสุข ความหวังและความปรารถนาหมายถึงสัญลักษณ์ใดในสหภาพแอฟริกา ก. วงกลมเขียว ข. วงกลมสีทอง ค. วงกลมสีแดง ง. วงกลมน้ำเงิน เฉลยคำตอบ ก. วงกลมเขียว วงกลมสีทองในสัญลักษณ์สหภาพแอฟริกาหมายถึงอะไร ก. มิตรภาพและความร่วมมือ […]

keyboard_arrow_up