Skip to main content

ผู้แทนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ผู้เข้าชม 44

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565  นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นผู้แทนนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย นายนันทิวัฒน์ สามารถ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิ ยุวทูตความดี และคณะจากกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมด้วย

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวน 1,910 คน  เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิฯ ในปี 2557  โดยโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ ค่ายธรรมะ คือแสงสว่างแห่งปัญญา ที่ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนหลักของจังหวัดพิษณุโลกในการดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรม ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2558 ซึ่งมีโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 26 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมที่ได้เรียนรู้ต้นแบบของพลังคุณธรรมจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านนิทรรศการเมืองความดีทั้งสิ้น 2,548 คน รวมทั้งมีนักเรียนจำนวน 1 คน ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ปี 2558

ในโอกาสนี้ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและคณะ ได้รับฟังรายงานจากผู้บริหาร ครู และตัวแทนศิษย์เก่ายุวทูตความดีโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก รวมถึง โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา  โรงเรียนนครไทยวิทยาคม  โรงเรียนวัดบ้านมุง  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย  โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)  ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายจังหวัดพิษณุโลกที่เข้าร่วมโครงการฯ กับมูลนิธิฯ มายังต่อเนื่อง

ทั้งนี้ คณะต่างเห็นพ้องว่า โครงการยุวทูตความดีฯ ที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างมาก จึงควรสานต่อการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่อง และสร้างโอกาสในการพัฒนาโลกทัศน์ให้แก่เยาวชนอย่างเท่าเทียมต่อไปอย่างยั่งยืน

อนึ่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองฯ ได้มอบเงินสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศและหนังสือที่เป็นประโยชน์จากมูลนิธิยุวทูตความดีให้แก่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการจากทางโรงเรียน อาทิ ผลงานความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 จิตอาสา คุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียง และ นวัตกรรม 3 ป. ปลูก ปลุก ปรับพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่องแสงเยาวชนคนดี เป็นต้น

โครงการทุนการศึกษา

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่

ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตามโครงการบัวแก้วสัญจร โดยมีนายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ และคณะผู้บริหารการศึกษาของจังหวัดให้การต้อนรับ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ในปี 2561

สารจากประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี

นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี มีความห่วงใยและเป็นกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงขอส่งความปรารถนาดี และส่งมอบกำลังใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนยุวทูตความดีทุกคน ให้ก้าวผ่านห้วงเวลานี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

keyboard_arrow_up