Skip to main content

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 ในภาคเหนือ

ผู้เข้าชม 4,945

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดโครงการรณรงค์ เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2562 ผ่านนิทรรศการเมืองพอเพียงและกิจกรรมสร้างสรรค์บนเวทีให้กับเยาวชนในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดเชียงใหม่และสุโขทัย มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 60 โรงเรียน มีจำนวนผู้เข้าร่วม 5,676 คน

จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) อำเภอดอยสะเก็ด ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเข้าร่วมทั้งหมด 9 โรงเรียน จำนวน 1,105 คน

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

 1. โรงเรียนบ้านแม่หวาน 
 2. โรงเรียนแม่คือวิทยา
 3. โรงเรียนบ้านป่าป้อง 
 4. โรงเรียนป่างิ้ว
 5. โรงเรียนป่าเหมือด
 6. โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
 7. โรงเรียนบ้านบ่อหิน 
 8. โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 โดยมี นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ/กรรมการมูลนิธิยุวทูต ความดี และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วม 31 โรงเรียน คณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,671 คน

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

 1. โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
 2. โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง
 3. โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา
 4. โรงเรียนบ้านเปียง (รัฐบำรุง)
 5. โรงเรียนบ้านป่าดงงิ้ว 
 6. โรงเรียนวัดโรงวัว
 7. โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
 8. โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง
 9. โรงเรียนวัดอุเม็ง
 10. โรงเรียนวัดสามหลัง
 11. โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาทร)
 12. โรงเรียนเทศบาลสันป่าตอง ยุหว่า 1
 13. โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบด (ราษฎร์บำรุง)
 14. โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
 15. โรงเรียนเซนต์มารีอา เชียงใหม่
 16. โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
 1. โรงเรียนวัดศรีล้อม
 2. โรงเรียนวัดแสนตอ
 3. โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
 4. โรงเรียนวัดทุ่งศาลา
 5. โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง
 6. โรงเรียนบ้านทรายมูล
 7. โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์
 8. โรงเรียนวัดหนองหลั้ว
 9. โรงเรียนวัดช่างคำ
 10. โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
 11. โรงเรียนวัดท่ากาน
 12. โรงเรียนบ้านหัวริน
 13. โรงเรียนบ้านร่องน้ำ
 14. โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
 15. โรงเรียนสันติศึกษาวัดศรีปันเงิน

จังหวัดสุโขทัย โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วม 19 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,900 คน

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

 1. โรงเรียนเชิงผา
 2. โรงเรียนธารชะอม
 3. โรงเรียนหนองรังสิต
 4. โรงเรียนธารน้ำทิพย์
 5. โรงเรียนหนองหมื่นชัย
 6. โรงเรียนบ้านคลองสำราญ
 7. โรงเรียนบ้านหัวฝาย
 8. โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น
 9. โรงเรียนบ้านโซกม่วง
 1. โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา)
 2. โรงเรียนบ้านวังธาร
 3. โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ
 4. โรงเรียนแม่ทุเลา
 5. โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก
 6. โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
 7. โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์
 8. โรงเรียนชัยมงคลพิยา
 9. โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศพิทยาคาร)

เมืองพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

keyboard_arrow_up