Skip to main content

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2560 (ภาคกิจกรรม)

ผู้เข้าชม 8,625

 มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2560 ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้เยาวชนน้อมนำ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ด้วยความมุ่งมั่นจริงจัง ผ่านนิทรรศการเมืองพอเพียง ที่นำมาตั้งแสดง มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน รู้จักคิด มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ด้วย 10 ฐานการเรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงความพอเพียงที่พ่อสอน รวมทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์บนเวที ที่มุ่งส่งเสริมความรอบรู้ ให้เยาวชนไทยพร้อมก้าวไกลทันโลก

นิทรรศการเคลื่อนที่เมืองพอเพียง ประกอบด้วย 10 ฐานการเรียนรู้

 1. พระทรงเป็นต้นแบบพลังความพอเพียง
 2. เสริมสร้างต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง
 3. เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 4. เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 5. มูลนิธิยุวทูตความดี สืบสานพระราชปณิธานความพอเพียง
 6. ครัวเรือนพอเพียง
 7. โรงเรียนภูมิปัญญา
 8. สวนไร่นา สุขยั่งยืน
 9. ตลาดนวัตกรรม
 10. หลักธรรมบันดาลใจ

กิจกรรมสร้างสรรค์บนเวที 

ชมวีดิทัศน์ สืบสานพระราชปณิธาน “วิถีพอเพียง ตามรอยพ่อ” ร้อยเรียงเรื่องราว ด้วยการเล่าเรื่อง ผ่านภาพวาด และนิทาน ลับคมคิด พิชิตรางวัล

 • รู้รอบ – รอบรู้ กับประชาคมอาเซียน ผ่านวิดีทัศน์
 • สู่โลกกว้างของการเรียนรู้

ก้าวทันโลก กับสาระน่ารู้

 • รอบรู้ – รอบโลก : เรียนรู้ เรื่องสหภาพยุโรป (EU) ผ่านวิดีทัศน์
 • 108 คำถามพาสนุก

ใครเก่งเชิญทางนี้ กับเยาวชนมากความสามารถ ในการขับร้อง เล่นดนตรี ซึ่งผ่านการแข่งขัน
และคัดเลือกจากทางโรงเรียน เพื่อรับมอบรางวัลจากมูลนิธิฯ

มาร่วมชื่นชมกับยุวทูตฯ คนเก่ง ที่ชนะเลิศเรียงความ
ร่วมออกอากาศกับรายการยุวทูต On Air เผยแพร่ผ่านทางวิทยุสราญรมย์ AM 1575 kHz 

เมืองพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

keyboard_arrow_up