Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

22 - 23 สิงหาคม 2562
ผู้เข้าชม 1,039

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ที่โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2562 โดยมีดร. อภิชาต ชินวรรโณ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ/ กรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

ดร.อภิชาติฯ ได้กล่าวว่า นิทรรศการเมืองพอเพียง ที่มูลนิธินำมาจัดแสดง มีความสำคัญมากที่ทำให้เด็กนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยความเข้าถึงอย่างถ่องแท้ อีกทั้งยังมีเรื่องของนวัตกรรม ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาประเทศ เช่น พลังงานสะอาด อันเป็นพลังงานหมุนเวียนที่จะนำพาประเทศให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืนต่อไป

นายธีรชัยฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่มูลนิธิยุวทูตความดี ให้ความสำคัญกับเยาวชน โดยได้นำนิทรรศการเมืองพอเพียงมาให้กับนักเรียนในอำเภอด่านช้างได้เรียนรู้ เป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนจะได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ถือเป็นการเพาะต้นกล้าความคิดความดีไว้ในจิตใจ เมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาจะได้มีโอกาสนำสิ่งเหล่านี้ ไปใช้กับตนเองในอนาคต เป็นที่เชื่อว่าถ้าเราได้เด็กที่มีคุณภาพตั้งแต่ตอนนี้ ในวันข้างหน้าเด็กก็จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป

ฐานที่ได้รับความนิยม คือ ฐานหลักธรรมบันดาลใจ โดยเฉพาะข้อคิด “เราพอเพียงไปเพื่ออะไร” ที่สอนให้เข้าใจว่า คนไทย 60 ล้านคน เปรียบเสมือนฟันเฟือง ที่ขับเคลื่อนประเทศ และการขับเคลื่อนประเทศได้นั้น จะต้องใช้ความพอเพียง อันเป็นปรัชญาของการดำเนินงาน ของทุกสายอาชีพ และเป็นกลไกที่ดีที่สุดในการพัฒนาประเทศ ซึ่งทุกคนต้องมีความพอดี ในหน้าที่ของตนเอง ไม่เห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ความพอเพียง เป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่หยุดที่จะพัฒนาอยู่ตลอด และเมื่อใดที่คนเรา มีรูปแบบการใช้ชีวิตแบบพอเพียง เราก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เราทำ หากเรายึดมั่นในแก่นแท้ของคำว่าพอเพียงของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้ว พวกเราคนไทยก็ได้อยู่บ้านที่เปี่ยมไปด้วยความสุขที่แสนพอดี

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ตั้งอยู่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2544 มีจำนวนนักเรียน 1,506 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายอนุชา เงินแพทย์ ทั้งนี้ มีโรงเรียนในอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมจำนวน 25 โรงเรียน มีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 3,213 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

 1. โรงเรียนวัดกกเต็น
 2. โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว
 3. โรงเรียนบ้านดงเสลา
 4. โรงเรียนบ้านทับละคร
 5. โรงเรียนวัดดอนประดู่
 6. โรงเรียนวัดหนองเปาะ
 7. โรงเรียนวัดวังคน
 8. โรงเรียนบ้านโป่งคอม
 9. โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น
 10. โรงเรียนอนุบาลปราณี
 11. โรงเรียนวัดด่านช้าง
 12. โรงเรียนปัญญาประเสริฐ
 13. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
 1. โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ
 2. โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8
 3. โรงเรียนบ้านหนองอุโลก
 4. โรงเรียนวัดทับกระดาษ
 5. โรงเรียนวัดกกเชียง
 6. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
 7. โรงเรียนบ้านรังงาม
 8. โรงเรียนวัดหนองแหน
 9. โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน
 10. โรงเรียนสวนป่าองค์พระ
 11. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
 12. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20

เมืองพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

keyboard_arrow_up