Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2562

ผู้เข้าชม 2,542

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2562 โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 22 กรกฎาคม – 27 กันยายน 2562 มีเส้นทางการเรียนรู้ ครอบคลุม 15 โรงเรียน 3 ภูมิภาค ใน14 จังหวัด โดยมีโรงเรียนหลักเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

ภาคเหนือ

1. โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จังหวัดเชียงใหม่ 

ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2562 

2. โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จังหวัดเชียงใหม่ 

ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562

3. โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) จังหวัดสุโขทัย

ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562

ภาคกลาง

4. โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2562

5. โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2562

6. โรงเรียนโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 

ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562

7. โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2562

8. โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562

9. โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร 

ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10. โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2562

11. โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา จังหวัดอุดรธานี 

ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2562

12. โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู

ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2562

13. โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562

14. โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562

15. โรงเรียนวัดบ้านแสลง จังหวัดบุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562

เมืองพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

keyboard_arrow_up