Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลระยอง จ.ระยอง

25 - 26 กันยายน 2560
ผู้เข้าชม 7,814

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียน อนุบาลระยอง จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2560 โดยมีนางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

รองผู้ว่าธีรวัฒน์ กล่าวว่า เชื่อว่าเยาวชนจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเข้าชมนิทรรศการ เมืองพอเพียง โดยเริ่มจากความพอเพียงที่ในหลวง ร.9 ทรงตรัสไว้ นอกจากนี้ได้ทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ การประพฤติตนอย่างไรของเด็กๆ เมื่อเทียบกับเด็กประเทศอื่น ๆ และในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ ๆ นิทรรศการเมืองพอเพียง ถือว่าเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็ก ๆ จังหวัดระยอง

ออท.นงนุช ฯ ก็ได้กล่าวถึงบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศว่า ทางกระทรวงการต่างประเทศ นำเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ไปเผยแพร่ให้กับประเทศกำลังพัฒนาอื่นที่ต้องการจะพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะชุมชน ท้องถิ่น การเกษตร ขณะเดียวกันในกรอบของสหประชาชาติ ก็มี SDG เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ประการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ในหลวง ร.9 ทรงดำริไว้นานแล้ว ทำให้กระทรวงการต่างประเทศ เข้าไปทำงานในด้านนี้ให้สอดคล้องกัน เป็นเป้าหมายเดียวกัน

ฐานที่นักเรียนชื่นชอบมากที่สุดคือ ฐานตลาดนวัตกรรม เป็นตลาดแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ผลิตไอเดียสร้างสรรค์ของเยาวชนรุ่นใหม่ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ สร้างสรรค์จนเกิดนวัตกรรมแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน แก้ปัญหาให้กับท้องถิ่น ในยุคประเทศไทย 4.0 เยาวชนต้นกล้าความดีต้องปรับตัว ก้าวทันโลกใบใหม่ ศึกษาพัฒนาตนเองอย่างจริงจัง ในยุค Smart City ที่ประกอบด้วย SMART ENERGY โครงข่ายพลังงานอัจฉริยะที่สามารถเชื่อมโยงพลังงานกระแสหลักเข้ากับพลังงานทดแทนเพื่อรองรับรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย และป้องกันวิกฤตพลังงานในรูปแบบต่างๆ

SMART HOME การใช้เทคโนโลยีมาควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย มีระบบการจัดการพลังงาน ระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติทั้งภายในและรอบตัวบ้าน

SPIRIT OF CREATIVITY AND INNOVATION พลเมืองทุกคนใน Smart City จะต้องมีจิตวิญญาณและความมุ่งมั่นในการคิดสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ

CONNECTIVITY การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคม และการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม ถนน รถไฟ หรือ รถไฟความเร็วสูง และการขนส่งโดยสารทั้งระบบ

PROMPT PAY บริการโอนเงินและรับเงินโอนแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคารกับหมายเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ ทำให้โอนเงินสะดวกง่ายขึ้น

LOGISTICS ระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากร จากต้นทางไปยังปลายทางตาม ความต้องการของลูกค้า

เยาวชนยุวทูตฯ ที่เข้าเรียนรู้ต่างมีความเห็นว่า ชอบฐานตลาดนวัตกรรม มากที่สุด เพราะได้ความรู้ เกี่ยวกับคำศัพท์และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปอยู่ในยุค 4.0 และจะนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด ความรู้ด้านเทคโนโลยี

โรงเรียนอนุบาลระยอง ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นโรงเรียนนำร่อง ตั้งแต่ปี 2542 มีจำนวนนักเรียน 3,661 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นางรำพึง ชำนาญ ทั้งนี้ มีโรงเรียนในจังหวัดระยอง ที่เข้าร่วมจำนวน 19 โรงเรียน โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 3,526 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

โรงเรียนอนุบาลระยอง

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

 1. โรงเรียนวัดเนินพระ
 2. โรงเรียนวัดเกาะลอย
 3. โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
 4. โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมธาราม
 5. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน
 6. โรงเรียนสาธิตเทศบาลระยอง
 1. โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม
 2. โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า
 3. โรงเรียนกวงฮั้ว 
 4. โรงเรียนบ้านหนองจอก (วงสวัสดิ์ราษฎร์รังสรรค์)
 5. โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
 6. โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ

เมืองพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

keyboard_arrow_up