Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2560

ผู้เข้าชม 11,338

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2560 โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 24 กรกฎาคม – 29 กันยายน 2560 มีเส้นทางการเรียนรู้ ครอบคลุม 3 ภาค ใน15 จังหวัด โดยมีโรงเรียนหลักเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ 

ภาคกลาง

 1. โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
 2. โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
 3. โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
 4. โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
 5. โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
 6. โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
 7. โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)
 8. โรงเรียนอนุบาลพิจิตร

จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดพิจิตร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
 2. โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา
 3. โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
 4. โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดยโสธร
จังหวัดสุรินทร์

ภาคตะวันออก

 1. โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
 2. โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
 3. โรงเรียนอนุบาลระยอง

จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง

เมืองพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

keyboard_arrow_up