Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

30 พฤศจิกายน 2558 - 1 ธันวาคม 2558
ผู้เข้าชม 10,197

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2558 โดยมีดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ฯ ปี 2558 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และได้กล่าวว่าการเป็นคนดีต้องประกอบด้วยคุณธรรมและความรู้ โดยใช้สิ่งที่มีอยู่ทำดีสู่ผู้อื่นและสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวม นักเรียนที่ฝึกฝนกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีย่อมเข้าใจถึงการมีจิตสำนึกและจิตอาสาเพื่อส่วนรวม ย่อมจะเป็นยุวทูความดีได้อย่างถ่องแท้ หวังว่านิทรรศการเมืองความดีและกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ของโครงการฯ จะเป็นประโยชน์ในการให้บทเรียน แบบอย่างให้ถือปฏิบัติ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เพิ่มพูนความรู้รอบให้ขยายวงออกไป ขอให้หมั่นเพียรในการทำดี และทำให้ได้ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ

ฐานการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมคือฐานพลังคุณธรรม จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องพลังการเรียนรู้ที่สอนให้เยาวชนตั้งใจรับความรู้ที่ครูสอน เพราะโอกาสเช่นนี้หายาก ถ้าไม่เอาใจใส่พยายามเรียนก็จะหาโอกาสไม่ได้อีก เพราะเวลาที่เป็นเด็กนั้นมีน้อย จึงต้องขอให้ใช้เวลาให้ถูกต้อง สะสมความรู้ในทางหลักวิชาและความรู้ทั่วไปให้มากและดีที่สุด แล้วจะไม่ต้องเสียใจ เมื่อโตขึ้นก็จะสามารถทำหน้าที่ของตนคือทำมาหากิน เลี้ยงชีวิตตนและช่วยส่วนรวมให้อยู่ได้ด้วยความก้าวหน้าและด้วยความร่มเย็น เรื่องพลังแห่งการพึ่งตนเอง ที่สอนว่า การทำงานใดๆ มีทั้งงานประจำ มีทั้งอุปสรรค มีทั้งปัญหา มีทั้งการปรับปรุงขอให้ใช้สมองพิจารณา เรามีสมองอยู่ในกรรมสิทธิ์ของแต่ละคน และมีสิทธิ์ของเราที่จะใช้สมองในทางที่ดี เพื่อตนเอง เพื่อสร้างชีวิตให้ก้าวหน้า เพื่อหาความดีใส่ตัว เพื่อสร้างความดี และเพื่อเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญา มีความคิดที่รอบคอบ เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ มั่นคง ที่ปลอดภัย

โรงเรียนวัดสระแก้วตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาเป็นโรงเรียนนำร่องตั้งแต่ปี 2542 มีจำนวนนักเรียน 2,773 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนคือ นายกมล พุมรินทร์ทั้งนี้ มีโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาที่เข้าร่วมจำนวน 4 โรงเรียน โดยมีนักเรียนทั้งสิ้น 2,500 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

  •  โรงเรียนวัดสระแก้ว

โรงเรียนภาคี

  1. โรงเรียนบ้านหัวทะเล
  2. โรงเรียนสามัคคีรถไฟ
  3. โรงเรียนสุขานารี

เมืองความดี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 27พฤศจิกายน 2558โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลนครพนม จ.นครพนม

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมกับนายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up