Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

26 - 27 พฤศจิกายน 2558
ผู้เข้าชม 9,686

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นายสมศักดิ์ฯ กล่าวว่าการทำงานใดไม่ว่าจะยากแค่ไหนให้เป็นผลสำเร็จได้ อยู่ที่ความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน อยากเห็นเยาวชนที่จะเติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคต ได้รักสามัคคีกันเพื่อที่ทำงานใดก็จะสำเร็จ ขอให้มีความคิดที่จะตอบแทนคุณแผ่นดินในใจตลอดเวลา หมั่นศึกษาเพิ่มพูนความรู้อย่างสม่ำเสมอ เชื่อว่าโครงการนี้ จะช่วยขยายขอบเขตการเรียนรู้ของเยาวชนไทยให้กว้างไกล และทำให้มีคนดีของสังคมและชาติเพิ่มจำนวนขึ้นด้วย ผอ.จันทร์ทิพากล่าวว่าโครงการนี้จัดเป็นโครงการพิเศษแห่งปี ที่สืบเนื่องมาจากปีที่แล้ว ที่มุ่งให้สาระความรู้ที่จะทำให้เยาวชนมีสิ่งยึดเหนี่ยวที่จะเป็นคนดี มีคุณภาพด้วยความรอบรู้ที่หลากหลายผ่านนิทรรศการเมืองความดีและกิจกรรมสร้างสรรค์บนเวที ขอให้ตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเป็นประโยชน์เสริมในช่วงเพิ่มเวลารู้ รวมทั้งนำแบบอย่างที่ดีไปใช้ปฏิบัติเพื่อเป็นผลดีแก่โรงเรียน สังคมและชุมชนต่อไป

ฐานการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมคือฐานพลังคุณธรรม จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องพลังของความมุ่งมั่นอดทนที่สอนให้เยาวชนรู้ว่าคนเราเมื่อมีความรู้ ความสามารถที่ดีเป็น ทุนรอนอยู่ จะไม่มีวันอับจน ย่อมสร้างตัวสร้างฐานะให้ก้าวหน้าได้เสมอข้อสำคัญในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้นจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไป ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและความพอเหมาะพอดี ไม่ทำเกินฐานะและกำลังหรือทำด้วยความเร่งรีบเมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญก้าวหน้าในระดับที่สูงขึ้น ตามต่อกันไปเป็นลำดับผลที่จะเกิดขึ้นจึงจะแน่นอน มีหลักเกณฑ์เป็นประโยชน์แท้และยั่งยืน นอกจากนี้ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้แห่งความดีให้ร่วมกันดูแลและให้เป็นสัญญลักษณ์เตือนใจให้หมั่นสร้างความดีต่อส่วนรวม ด้วยจิตสำนึกและจิตอาสาของการเป็นยุวทูตความดี

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษเป็นโรงเรียนนำร่องตั้งแต่ปี 2542 มีจำนวนนักเรียน 3,674 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนคือ นายอภิวัฒน์ แสนคุ้มทั้งนี้ มีโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษที่เข้าร่วมจำนวน 10 โรงเรียน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 3,400 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

  • โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

โรงเรียนภาคี

  1. โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
  2. โรงเรียนบ้านดอนกลาง
  3. โรงเรียนอนุบาลขุญหาญ
  4. โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง
  5. โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน
  6. โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
  7. โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
  8. โรงเรียนบ้านจานหนองคู
  9. บ้านเฉลีกหนองมะแซว

เมืองความดี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายน– 1 ธันวาคม 2558โดยมีดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ฯ ปี 2558 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลนครพนม จ.นครพนม

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมกับนายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up