Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลนครพนม จ.นครพนม

19 - 20 พฤศจิกายน 2558
ผู้เข้าชม 17,329

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2558 โดยมีนายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมกับนายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นายสุวัฒน์ฯ กล่าวให้โอวาทว่า ประชาคมอาเซียนที่ใกล้สู่ความเป็นจริงในปลายปีนี้ ทำให้เยาวชนไทยต้องเตรียมตัวให้พร้อมเป็นเยาวชนอาเซียน โดยมีความรอบรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านและมีความสามารถแข่งขันกับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนได้อย่างทัดเทียม การรู้เขารู้เราจะทำให้เชื่อมโยงความแตกต่างหลากหลายให้หลอมรวมเป็นประชาคมที่มีพื้นฐานบนความเข้าใจกันและกัน ขณะที่ยังคงอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศไว้ได้ ขอให้เยาวชนไทยได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากโครงการนี้ และตั้งใจหมั่นฝึกฝนอยู่เสมอให้มีความรู้กับสิ่งที่อยู่รอบตัว รอบบ้าน ซึ่งเชื่อว่านิทรรศการเมืองความดีจะมีสารประโยชน์ให้ค้นหาอย่างเต็มที่ ส่วนนายประมวลฯ กล่าวว่าเยาวชนพึงเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เป็นพลังร่วมสร้างสังคมชุมชนที่เข้มแข็ง เยาวชนที่มีคุณภาพต้องเป็นเยาวชนที่รอบรู้ทั้งคุณธรรมและปัญญา เชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างเยาวชนคนดี ที่ฉลาดเท่าทัน มีภูมิคุ้มกัน และก้าวเดินสู่ทิศทางที่ถูกที่ควรต่อไป

ฐานการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมคือฐานพลังคุณธรรม จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องพลังของความอ่อนน้อม ถ่อมตนที่สอนให้เยาวชนต้องหัดทำตัวสุภาพอ่อนโยน หมั่นขยัน เอาการเอางาน เอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจอยู่เสมอ จนติดเป็นนิสัยจักได้โตขึ้นเป็นคนดี มีประโยชน์ และมีความเจริญมั่นคงในชีวิต กับเรื่องพลังแห่งความขยันหมั่นเพียร ที่สอนให้เข้าใจว่า การที่อุตส่าห์เล่าเรียนด้วยความหมั่นขยันมาโดยตลอดนั้น เท่ากับแต่ละคนได้ฝึกฝนความขยันหมั่นเพียรเพื่อสร้างความเจริญและความสำเร็จของชีวิตไว้ส่วนหนึ่งแล้ว ทั้งนี้ นักเรียนส่วนหนึ่งได้ร่วมกันอัดเสียงถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติใน ภาษาอังกฤษ ลาว เวียดนาม กัมพูชา เพื่อเตรียมเผยแพร่ในรายการยุวทูตออนแอร์ ทางวิทยุสราญรมย์ที่ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 17.30 น. – 18.00 น. ทาง AM 1575 kHZ

โรงเรียนอนุบาลนครพนม ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เป็นโรงเรียนนำร่องตั้งแต่ปี 2542 มีจำนวนนักเรียน 2,054 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนคือ นายอำนาจ นาไชย ทั้งนี้ มีโรงเรียนในจังหวัดนครพนม ที่เข้าร่วมจำนวน 16 โรงเรียน โดยมีนักเรียนทั้งสิ้น 2,744 คน 

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

 • โรงเรียนอนุบาลนครพนม

โรงเรียนภาคี

 1. โรงเรียนตงเจี่ย
 2. โรงเรียนท่าค้อ ขามเฒ่า
 3. โรงเรียนสุนทรวิจิตร
 4. โรงเรียนเตยอุปถัมภ์
 5. โรงเรียนกุดฉิม
 6. โรงเรียนเทศบาล 4
 7. โรงเรียนเทศบาล 1
 8. โรงเรียนเทศบาล 2
 1. โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
 2. โรงเรียนบ้านสามัคคี
 3. โรงเรียนปิยมหาราชาลัย
 4. โรงเรียนสันยานันท์
 5. โรงเรียนเทศบาล 3
 6. โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
 7. โรงเรียนเทศบาล 5

เมืองความดี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายน– 1 ธันวาคม 2558โดยมีดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ฯ ปี 2558 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 27พฤศจิกายน 2558โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up