Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น

9 - 11 พฤศจิกายน 2558
ผู้เข้าชม 12,152

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9 – 11ธันวาคม 2558 ซึ่งมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วม 18 แห่ง คณะผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 5,096 คนที่ปรึกษาชัยสิริฯ กล่าวในพิธีเปิดว่าการพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร เป็นสิ่งจำเป็นเมื่อเรากำลังจะเป็นเยาวชนอาเซียนในประชาคมอาเซียนที่จะเริ่มขึ้นสิ้นปีนี้ ในการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบในปัจจุบัน ภาษายังคงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่เชื่อมโยงเยาวชนของทั้งสองฝ่ายให้รักสามัคคีกันได้ รวมทั้งเป็นสะพานสานมิตรไมตรีกับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้านด้วย ขอให้ยุวทูตฯ ใส่ใจฝึกฝนทักษะในการใช้ภาษา เพื่อความสามารถในการแข่งขันอย่างทัดเทียมกับเยาวชนนานาชาติ และให้นิทรรศการเมืองความดีที่โครงการนี้นำมาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนทุกคนให้เป็นคนดี รักในหลวง หมั่นเพียรเรียนรู้ เพื่อนำพาประเทศไทยสู่อนาคตอย่างเข้มแข็ง

ขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวให้โอวาทว่าการเป็นเยาวชนที่มีภูมิคุ้มกันภัยสังคมที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน คือ การตั้งมั่นในความดี มุ่งแทนคุณแผ่นดิน ด้วยการทำหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุด พัฒนาตัวเองให้เป็นผู้มีความรู้รอบอยู่เสมอ โครงการนี้จะนำสาระที่มีประโยชน์มาต่อยอดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี นับว่าเป็นโชคดีของนักเรียนในจังหวัดขอนแก่น ขอให้นำประสบการณ์เรียนรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วย

นอกจาก เมืองความดี ที่มีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน กิจกรรมสร้างสรรค์บนเวทีเป็นฐานที่นักเรียนกว่า1,500 คนได้มีส่วนร่วมอย่างตั้งอกตั้งใจและสนุกสนานกับของรางวัลมากมายเช่นในกิจกรรม รอบรู้-รอบโลกกับ 108 คำถามพาสนุก กิจกรรม สู่โลกกว้างของการเรียนรู้ด้วย 1 คำถาม 3 คำตอบกิจกรรม รอบรู้เรื่องประชาคมอาเซียนและสหภาพยุโรป

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นเป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ในเครือข่าย ยุวทูตความดีตั้งแต่ปี 2544 มีจำนวนนักเรียน 3,588 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายอภิชาติ นาเลาห์ทั้งนี้ โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น 18 แห่งพร้อมคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 5,096 คน 

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

 • โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

โรงเรียนภาคี

 1. โรงเรียนสนามบิน
 2. โรงเรียนหินาหิบศิลาทิพย์
 3. โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
 4. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
 5. โรงเรียนบ้านเป็ด
 6. โรงเรียนบ้านโคกพันโปง
 7. โรงเรียนบ้านคำไฮ
 8. โรงเรียนบ้านโนนตุ่น
 9. โรงเรียนบ้านพระคือ
 1. โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ
 2. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
 3. โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประชานุกูล
 4. โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น
 5. โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
 6. โรงเรียนบ้านหนองขาม
 7. โรงเรียนบ้านกอก
 8. โรงเรียนบ้านดอนบม
 9. โรงเรียนบ้านดอนช้าง

เมืองความดี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายน– 1 ธันวาคม 2558โดยมีดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ฯ ปี 2558 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 27พฤศจิกายน 2558โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up