Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

14 - 15 กันยายน 2558
ผู้เข้าชม 29,633

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 14–15 กันยายน 2558 ซึ่งมีนายกิตติ วะสีนนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และกรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดีฯ และนายวิธูรัช ศรีนามรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ที่ปรึกษากิตติฯ กล่าวในพิธีเปิดว่าการส่งเสริมเยาวชนให้เป็นคนดี ด้วยการปลูกจิตสำนึกให้ยึดมั่นในการทำดีตามแนวพระบรมราโชวาทย่อมทำให้เยาวชนเป็นพลังที่เข้มแข็งในการสร้างชุมชน สังคมและประเทศ การใฝ่เรียนรู้ หมั่นเติมความรอบรู้ให้ขยายกว้างย่อมทำให้มีความฉลาดเท่าทันคน เท่าทันโลก เชื่อว่านิทรรศการเมืองความดี และกิจกรรมสร้างสรรค์บนเวทีที่มูลนิธิฯ นำมาให้นักเรียนยุวทูตฯ ย่อมสร้างภูมิรู้ ภูมิคุ้มกันให้ทุกคนเมื่อได้นำประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์

ฐานการเรียนรู้ที่สนใจอย่างกว้างขวาง คือ ฐานมูลนิธิยุวทูตความดี ที่นำเสนอความเป็นมาในการก่อตั้งเมื่อปี 2542 เส้นทางการพัฒนายุวทูตไทยที่ยาวนานมากว่า 15 ปี เต็มไปด้วยโครงการกิจกรรมมากหลาย ทั้งการเข้าค่ายอบรมสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง และธรรมะในชีวิตประจำวัน และการพัฒนาโลกทัศน์และสานสัมพันธ์กับเยาวชนประเทศต่างๆ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ ศรีลังกา เยอรมนีและอินเดีย การเหย้า-เยือนเพื่อพลังแผ่นดินด้วยการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างเยาวชนในจังหวัดที่มีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ และการเชิญชวนทูตต่างประเทศในไทยให้มาเป็นผู้อุปถัมภ์การเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศนั้นๆ ที่สำคัญโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ ยังสามารถติดตามได้ทางสื่อออนไลน์ที่หลากหลาย นับจากเว็บไซต์ Facebook และรายการวิทยุทางสถานีวิทยุสราญรมย์ โดยนักเรียนที่มาเข้าชมเมืองความดีสามารถสมัครอัดเสียงออกรายการวิทยุฯ และกดไลค์แอนแชร์ได้ที่ Facebook ของมูลนิธิฯ ซึ่งมีผู้สนใจมากดไลค์ จำนวน 773 คน

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวนนักเรียน 2,063 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ทั้งนี้ โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 26 โรงเรียนพร้อมคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 2,548 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

 • โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

โรงเรียนภาคี

 1. โรงเรียนพิญพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
 2. โรงเรียนวัดพรหมเกษร
 3. โรงเรียนบ้านหนองกุลา
 4. โรงเรียนวัดจอมทอง
 5. โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
 6. โรงเรียนบ้านบางระกำ
 7. โรงเรียนวัดสระโคล่
 8. โรงเรียนวัดมหาวนาราม
 9. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
 10. โรงรียนวัดโพธิญาณ (อ.ท.ผ. อุปถัมภ์)
 11. โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)
 12. โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
 13. โรงเรียนราษฎร์สามัคคี
 1. โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง
 2. โรงเรียนโป่งหม้อข้าว
 3. โรงเรียนตาปะขาวหาย
 4. โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
 5. โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดฯ
 6. โรงเรียนบ้านป่าแดง
 7. โรงเรียนบ่อวิทย์
 8. โรงเรียนนาโพธิ์จาน
 9. โรงเรียนวัดโบสถ์
 10. โรงเรียนวัดไผ่ค่อม (แพร่-ประชาอุปถัมภ์)
 11. โรงเรียนวัดแสงดาว (เทพประชานุสรณ์)
 12. โรงเรียนวัดท่าช้าง

เมืองความดี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายน– 1 ธันวาคม 2558โดยมีดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ฯ ปี 2558 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 27พฤศจิกายน 2558โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up