Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลตาก จ.ตาก

14 - 15 สิงหาคม 2557
ผู้เข้าชม 12,105

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลตาก ระหว่าง วันที่ 14 -15 สิงหาคม 2557 โดยมีนายกิตติ วะสีนนท์ ที่ปรึกษาสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิด นายกิตติ วะสีนนท์ กรรมการบริหารมูลนิธิฯ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของเยาวชนว่าเป็นพลังอันแข็งแกร่งของชาติที่จะนำพาประเทศไทย พร้อมก้าวไกลทันโลกในอนาคต จึงสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เป็นคนดี มีคุณภาพ รอบรู้ด้วยพลังคุณธรรมและพลังความรู้ ในขณะเดียว ผู้ว่าสมชัยฐ์ฯ ก็ได้กล่าวว่า จังหวัดตากเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชไร่และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมีความได้เปรียบในทำเลที่ตั้ง ทำให้ตากมีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจที่ดำเนินย่านการค้าชายแดน แต่ที่ผ่านมา เมืองตากต้องเผชิญกับมลพิษจากสภาพอากาศ ถูกรุกล้ำด้วยวัฒนธรรมตะวันตก ผู้คนเริ่มขาดระเบียบวินัย จึงเห็นควรให้มีการรณรงค์คืนธรรมชาติ คืนวัฒนธรรม และคืนคนตาก เพื่อให้เมืองตากเป็นถิ่นอาศัยที่น่าอยู่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และผู้คนมีความสุข

โรงเรียนอนุบาลตาก โรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 เมื่อปี 2544 มีนักเรียนจำนวน 1,425 คน ครู 72 คน

ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช โรงเรียนอนุบาลตาก ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดตากมีเขตติดต่อกับ 9 จังหวัด โดยที่ด้านเหนือ ติดกับแม่ฮ่องสอน ด้านใต้ติดกับกาญจนบุรี มีพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนไทย – พม่า ที่อำเภอแม่สอด เชื่อมต่อไปยังเมียวดี

ทั้งนี้ โครงการรณรงค์ฯ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสำนักทรัพย์สินฯ มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 15 แห่ง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน 31 คน ครู 114 คน และนักเรียน 1,618 คน รวมทั้งสิ้น 1,763 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

อำเภอเมืองโรงเรียนอนุบาลตาก

โรงเรียนภาคี

อำเภอเมือง โรงเรียนชุมชมบ้านวังหิน
โรงเรียนบ้านมูเซอ
อำเภอเมืองโรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
โรงเรียนบ้านหนองกระโห้
โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม
โรงเรียนบ้านวังม่วง
โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง
อำเภอสามเงา โรงเรียนป่ายางตะวันตก
อำเภอแม่สอด โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61
อำเภอบ้านตาก โรงเรียนชูวิชาราษฎร์
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ
โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ
โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน

เมืองความดี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายน– 1 ธันวาคม 2558โดยมีดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ฯ ปี 2558 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 27พฤศจิกายน 2558โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up