Skip to main content

บทนำ ติวเตอร์ออนไลน์

ผู้เข้าชม 87

คลังความรู้รวมแบบฝึกหัดสร้างเสริมปัญญา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในสาระวิชาหลัก 5 วิชา ประกอบด้วย
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ รวบรวมโดย ครูแนวหน้าจากโรงเรียนชั้นนำ ที่เเป็นเครือข่ายของมูลนิธิยุวทูตความดี ภายใต้ โครงการเสริมวิชา สร้างปัญญา จากเพื่อนถึงเพื่อน

keyboard_arrow_up