Skip to main content

ปฏิทินโครงการ / กิจกรรมของมูลนิธิยุวทูตความดี ประจำปี 2560

ผู้เข้าชม 111

1.  โครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 26 คน จาก 26 โรงเรียน ใน 26 จังหวัด

2. กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกา

นักเรียนยุวทูตฯ 100 คน ครู 40 คน เข้าร่วมโครงการรวมจำนวน 140 คน จาก 20 โรงเรียน ใน 14 จังหวัด ผลการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี  จังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

3. คณะยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ รุ่นที่ 2

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 6 คน ประกอบด้วย ยุวทูตความดี 5 คน และครู 1 คน จาก 6 โรงเรียน ใน 6 จังหวัด

4. โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี

 • โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ภาคกลาง (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ ชัยนาท อุทัยธานี พิจิตร)
  ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน เข้าร่วมทั้งสิ้น 19,312 คน จาก 114 โรงเรียน ใน 8 จังหวัด
 • โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชัยภูมิ อำนาจเจริญ ยโสธร สุรินทร์)
  ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน เข้าร่วมทั้งสิ้น 7,899 คน จาก 72 โรงเรียน ใน 4 จังหวัด
 • โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ภาคตะวันออก (สระแก้ว ชลบุรี ระยอง)
  ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน เข้าร่วมทั้งสิ้น 9,123 คน จาก 21 โรงเรียน ใน 3 จังหวัด
มีผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 36,467 คน จากโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเครือข่าย 207 โรงเรียน จาก 15 จังหวัด

5. การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี

 • นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท และมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดจันทบุรี จังหวัดสระบุรี จำนวน 5 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น 65,000 บาท
โดยสรุป โครงการ / กิจกรรม ประจำปี 2560 มียุวทูตความดี ครู และผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมทั้งสิ้น 36,528 คน จาก 255 โรงเรียน ใน 46 จังหวัดทั่วประเทศ

ตารางโครงการ/กิจกรรมของมูลนิธิยุวทูตความดี ประจำปี 2560

เดือน
โครงการ – กิจกรรม
มกราคม
27 มกราคม 2560
เข้าร่วมงานเปิดตัวกิจกรรมรำลึกครอบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาอาเซียน
กุมภาพันธ์
9 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยและนิวซีแลนด์
เมษายน
18 – 21 เมษายน 2560
โครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี
พฤษภาคม
13 พฤษภาคม 2560
ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวาย พระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กรกฎาคม
18 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกา
24 – 25 กรกฎาคม 2560
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม
26 – 27 กรกฎาคม 2560
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จ.นนทบุรี
31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี
สิงหาคม
3 – 4 สิงหาคม 2560
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10 – 11 สิงหาคม 2560
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ
17 – 18 สิงหาคม 2560
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท
21 – 22 สิงหาคม 2560
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศวิทยาคาร) จังหวัดอุทัยธานี
28 – 29 สิงหาคม 2560
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
กันยายน
7 – 8 กันยายน 2560
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ
11 – 12 กันยายน 2560
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
14 – 15 กันยายน 2560
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ จังหวัดสุรินทร์
18 – 19 กันยายน 2560
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
21 – 22 กันยายน 2560
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี
25 – 26 กันยายน 2560
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง
28 – 29 กันยายน 2560
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร
29 กันยายน – 9 ตุลาคม 2560
คณะยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ รุ่นที่ 2
พฤศจิกายน
1 พฤศจิกายน 2560
ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ที่โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี ประจำปี 2560

1. กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
 • โรงเรียนพญาไท
 • โรงเรียนสายน้ำทิพย์
 • โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล)

2. กาญจนบุรี

 • โรงเรียนบ้านท่ามะกา

3. กาฬสินธุ์

 • โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา

4. ขอนแก่น

 • โรงเรียนสนามบิน

5. จันทบุรี

 • โรงเรียนสฤษดิเดช

6. ฉะเชิงเทรา

 • โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)

7. ชลบุรี

 • โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

8. ชัยนาท

 • โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
 • โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
 • โรงเรียนบางไก่เถื่อน (ตันติวิสิทธิ์ประชานุกุล)
 • โรงเรียนวัฒนะโชติ
 • โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
 • โรงเรียนวัดหนองสีนวล

9. ชัยภูมิ

 • โรงเรียนสุนทรวัฒนา
 • โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
 • โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา
 • โรงเรียนเขว้าศึกษา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา
 • โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
 • โรงเรียนเทศบาล 1 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
 • โรงเรียนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา)
 • โรงเรียนบ้านกุดฉนวน
 • โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่
 • โรงเรียนบ้านลาดใหญ่
 • โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
 • โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่
 • โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
 • โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

10. เชียงราย

 • โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

11. จังหวัดนครนายก

 • โรงเรียนอนุบาลนครนายก

12. ตรัง

 • โรงเรียนบ้านคลองมวน

13. จังหวัดนครปฐม

 • โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
 • โรงเรียนคลองบางกระทึก
 • โรงเรียนบ้านกระทุ้มล้ม
 • โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย
 • โรงเรียนบ้านคลองโยง
 • โรงเรียนบ้านคลองใหม่
 • โรงเรียนบ้านดงเกตุ
 • โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด
 • โรงเรียนวัดงิ้วราย
 • โรงเรียนวัดจินดาราม
 • โรงเรียนวัดเชิงเลน
 • โรงเรียนวัดดอนหวาย
 • โรงเรียนวัดท่าข้าม
 • โรงเรียนวัดบางช้างใต้
 • โรงเรียนวัดบางพระ
 • โรงเรียนวัดมะเกลือ
 • โรงเรียนวัดรางกำหยาด
 • โรงเรียนวัดลำพญา
 • โรงเรียนวัดสรรเพชญ
 • โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
 • โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
 • โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม
 • โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

14. จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • โรงเรียนวัดลำนาว

15. นครสวรรค์

 • โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก

16. จังหวัดนราธิวาส

 • โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
 • โรงเรียนประชารัฐ
 • โรงเรียนประชารัฐบำรุง
 • โรงเรียนประสานสามัคคี
 • โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา
 • โรงเรียนประเสริฐอิสลาม
 • โรงเรียนโมรี
 • โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส
 • โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
 • โรงเรียนแสงประเสริฐ

17. จังหวัดนนทบุรี

 • โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

18. จังหวัดน่าน

 • โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)
 • โรงเรียนบ้านวังยาว

19. จังหวัดบึงกาฬ

 • โรงเรียนบ้านบึงกาฬ

20. จังหวัดบุรีรัมย์

 • โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง

21. จังหวัดปทุมธานี

 • โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
 • โรงเรียนวัดเขียนเขต
 • โรงเรียนธัญรัตน์
 • โรงเรียนวัดแสงสรรค์
 • โรงเรียนร่วมใจประสิทธ์
 • โรงเรียนวัดแจ้งหิน
 • โรงเรียนวัดนพรัตนาราม
 • โรงเรียนวัดนาบุญ
 • โรงเรียนวัดสระบัว
 • โรงเรียนอัยยิการาม
 • โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
 • โรงเรียนวัดโปรยฝน
 • โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ
 • โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์
 • โรงเรียนวัดโสภนาราม
 • โรงเรียนวัดขุมแก้ว
 • โรงเรียนวัดคลองชัน
 • โรงเรียนวัดมูลจินดาราม
 • โรงเรียนร่วมจิตประสาท

22. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ

23. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
 • โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน (วันครู 2504)
 • โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
 • โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว
 • โรงเรียนวัดช้าง
 • โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
 • โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล

24. จังหวัดพิจิตร

 • โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
 • โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์
 • โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
 • โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ
 • โรงเรียนบ้านบึงตะโกน
 • โรงเรียนบ้านปากดง
 • โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง
 • โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
 • โรงเรียนบ้านยางสามต้น
 • โรงเรียนบ้านวังทับไทร
 • โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
 • โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม
 • โรงเรียนบึงสีไฟ
 • โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
 • โรงเรียนราษฎร์บำรุง
 • โรงเรียนวัดคลองโนน
 • โรงเรียนวัดดงกลาง
 • โรงเรียนวัดดงชะพูล
 • โรงเรียนวัดดงป่าคำ
 • โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ
 • โรงเรียนวัดโรงช้าง
 • โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยาคม
 • โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
 • โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา

25. จังหวัดพิษณุโลก

 • โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยาคาร

26. จังหวัดเพชรบูรณ์

 • โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ
 • โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล

27. จังหวัดพะเยา

 • โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน)

28. จังหวัดยโสธร

 • โรงเรียนเทศบาลเลิงนกมา
 • โรงเรียนกีฬา อบจ.ยโสธร
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากองหนองบก
 • โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชมคุรุราษฎร์
 • โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
 • โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านกุดโจน
 • โรงเรียนบ้านกุดเสถียร
 • โรงเรียนบ้านดอนป่าโมง
 • โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
 • โรงเรียนบ้านนาจาน
 • โรงเรียนบ้านพรหมนิยม
 • โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์
 • โรงเรียนบ้านหวาย
 • โรงเรียนศรีแก้ว
 • โรงเรียนสมนึกพิทยา
 • โรงเรียนหนองยางห้ายสะแบก
 • โรงเรียนหนองโสน
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี
 • โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

29. จังหวัดร้อยเอ็ด

 • โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
 • โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว
 • โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย

30. จังหวัดระยอง

 • โรงเรียนอนุบาลระยอง
 • โรงเรียนกวงฮั้ว
 • โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
 • โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมธาราม
 • โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ
 • โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
 • โรงเรียนบ้านหนองจอก (วงสวัสดิ์ราษฎร์รังสรรค์)
 • โรงเรียนวัดกระเฉท
 • โรงเรียนวัดเกาะลอย
 • โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า
 • โรงเรียนวัดเนินพระ
 • โรงเรียนสาธิตเทศบาลระยอง
 • โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน
 • โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม

31. จังหวัดราชบุรี

 • โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
 • โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง

32. จังหวัดเลย

 • โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”

33. จังหวัดศรีสะเกษ

 • โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน

34. จังหวัดสงขลา

 • โรงเรียนวัดหูแร่

35. จังหวัดสมุทรปราการ

 • โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
 • โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
 • โรงเรียนคลองบางปิ้ง
 • โรงเรียนคลองมหาวงก์
 • โรงเรียนคลองแสนสุข
 • โรงเรียนคลองใหม่
 • โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา
 • โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์
 • โรงเรียนบางนางเครง
 • โรงเรียนพระสมุทรเจดีย์
 • โรงเรียนพร้านีลวัชระ
 • โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
 • โรงเรียนวัดรวก (สายราษฎร์สงเคราะห์)
 • โรงเรียนวัดสวนส้ม
 • โรงเรียนวัดสุขกร
 • โรงเรียนสมุทรปราการ
 • โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์

36. จังหวัดสมุทรสงคราม

 • โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม

37. จังหวัดสมุทรสาคร

 • โรงเรียนเอกชัย
 • โรงเรียนวัดป้อมโชติการาม

38. จังหวัดสระแก้ว

 • โรงเรียนวัดสระแก้ว
 • โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกระพ้ออนุสรณ์)
 • โรงเรียนเทศบาล 2 (ลัดกะสัง)
 • โรงเรียนบ้านท่ากะบาก
 • โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
 • โรงเรียนบ้านวังใหม่
 • โรงเรียนบ้านสี่แยก
 • โรงเรียนบ้านหน้าสถานี
 • โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

39. จังหวัดสระบุรี

 • โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท
 • โรงเรียนวัดจันทบุรี

40. จังหวัดสุโขทัย

 • โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)

41. จังหวัดสุรินทร์

 • โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
 • โรงเรียนเทศบาลสังขะ
 • โรงเรียนบ้านกระสัง
 • โรงเรียนบ้านขนาดมอญ
 • โรงเรียนบ้านขอนแตก
 • โรงเรียนบ้านจารย์
 • โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
 • โรงเรียนบ้านแดง
 • โรงเรียนบ้านตอกตรา
 • โรงเรียนบ้านโตงน้อย
 • โรงเรียนบ้านทับกระบือ
 • โรงเรียนบ้านทัพทัน
 • โรงเรียนบ้านโนนเจริญ
 • โรงเรียนบ้านโนนทอง
 • โรงเรียนบ้านมหาชัย
 • โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพ
 • โรงเรียนบ้านร่มเย็น
 • โรงเรียนบ้านลำหาด
 • โรงเรียนบ้านวังปลัด
 • โรงเรียนบ้านศรีนวล
 • โรงเรียนบ้านศาลา
 • โรงเรียนบ้านเสรียง
 • โรงเรียนบ้านแสนกลาง
 • โรงเรียนบ้านอาวอก
 • โรงเรียนพนาสนวิทยา
 • โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์
 • โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
 • โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาลัย
 • โรงเรียนสหมิตรวิทยา
 • โรงเรียนสังขะวิทยาคม
 • โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ
 • โรงเรียนหนองโสนวิทยา

42. จังหวัดหนองคาย

 • โรงเรียนโกมลวิทยาคาร

43. จังหวัดอ่างทอง

 • โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)

44. จังหวัดอุทัยธานี

 • โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
 • โรงเรียนบ้านงิ้วงาม
 • โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
 • โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก
 • โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย
 • โรงเรียนปทุมทด
 • โรงเรียนวัดหนองมะกอก
 • โรงเรียนหนองบัว
 • โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา

45. จังหวัดอุบลราชธานี

 • โรงเรียนอุบลวิทยาคม

46. จังหวัดอำนาจเจริญ

 • โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา
 • โรงเรียนบ้านคันสูง
 • โรงเรียนบ้านโคกก่ง
 • โรงเรียนบ้านนาสีดา
 • โรงเรียนบ้านหินขัน
 • โรงเรียนวัดกุดปลาดุก
keyboard_arrow_up