Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ปี 2556)

1 - 7 กันยายน 2556
ผู้เข้าชม 26,842

คณะยุวทูตความดี จำนวน 39 คน นำโดย ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เดินทางเยือนสปป.ลาว ระหว่างวันที่ 1- 7 กันยายน 2556 ภายใต้โครงการยุวทูตความดี รู้คุณแผ่นดิน ปี 2556 คณะดังกล่าวประกอบด้วย ยุวทูตฯ 26 คน ครู 8 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน กรรมการมูลนิธิฯ 1 คน และเจ้าหน้าที่ 2 คน โดยเยาวชนยุวทูตฯ ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรมเกษตร ทรัพย์ในดิน กับ วิถีเกษตรไทย ที่จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

การเยือนครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์และสถานกงสุลใหญ่ สะหวันนะเขต ประสานกำหนดเยือนกับโรงเรียนในเวียงจันทร์ 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสีสัดตะนาก โรงเรียนประถมสบป่าหลวง โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าและเด็กกำพร้า หลัก 67 เมืองเวียงจันทร์ และที่สะหวันนะเขต 2 แห่ง คือ โรงเรียนประถมสมบูรณ์สุนันทา และโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์โพนสิม ซึ่งคณะเยาวชนฯ ได้มีการสร้างมิตรไมตรี การเรียนรู้กิจกรรมการเกษตรร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน โดยเยาวชนยุวทูตได้แสดงการร้องเพลงประสานเสียงภาษา อังกฤษ ไทย และลาว และพูดคุยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และมอบของที่ระลึกให้กัน นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว หลักที่ 22 และชมโครงการบริการเกษตร และกสิกรรมแขวงสะหวันนะเขต (หนองเต่า) และทำให้ได้รับความรู้ในการทำเกษตร และได้ลงมือทำแปลงเกษตรและปลูกต้นไม้ร่วมกับเยาวชนลาวจากโรงเรียน มัธยมสมบูรณ์โพนสิมแขวงสะหวันนะเขต นับเป็นการส่งเสริมมิตรสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนของทั้งสองประเทศ

คณะยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมคาราวะ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และ กงสุลใหญ่ ณ สะหวันนะเขต และได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญ อาทิ หอพระแก้ว วัดสีสะเกด ประตูชัย พระธาตุหลวง ในนครหลวงเวียงจันทน์ พระธาตุศรีโคดตะบูน แขวงคำม่วน พระธาตุอิงฮัง อุทยานบาเจียง พิพิธภัณท์ไดโนเสาร์ แขวงสะหวันนะเขต วัดพู มรดกโลกแห่งที่สองของลาวในแขวงจำปาศักดิ์ การเยือนสปป.ลาวครั้งนี้ นับเป็นนับการสร้างโอกาสการเรียนรู้ การพัฒนาโลกทัศน์ และเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์อันมีค่ายิ่งให้กับเยาวชนยุวทูตฯ ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคม ต่อไป


โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม (ปี 2562)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2562 การเยือนบรูไน นำโดย ม.ล. สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประทศ และผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี คณะเดินทางไปเยือนฯ ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2562 คณะจำนวน 37 คน ประกอบด้วย ยุวทูตฯ จำนวน 24 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 1 คน และนักการทูตอาสาสมัคร 2 คน โดยคณะยุวทูตฯ มาจาก 24 โรงเรียน ใน 24 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 อายุเฉลี่ย 10 – 15 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนา ที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

keyboard_arrow_up