Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (ปี 2561)

23 - 28 ตุลาคม 2561
ผู้เข้าชม 6,426

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ระหว่างวันที่ 23 – 28 ตุลาคม 2561 นำโดย นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิฯ คณะจำนวน 35 คน ประกอบด้วย นางอุสนา วงษ์นาคเพ็ชร์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สถาบันการต่างประเทศฯ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 2 คน นักเรียนยุวทูตฯ 20 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 3 คน จาก 21 โรงเรียน ใน 21 จังหวัด ทุกภาคของประเทศ จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.1 ได้รับการคัดเลือกจาก ค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง ที่จัดขึ้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

  มูลนิธิฯ ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้คณะก่อนเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าจากกรมเอเชียตะวันออกมาให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ วัฒนธรรมและภาษา ฯลฯ โดย ผอ.มูลนิธิฯ ได้ขอให้ยุวทูตทุกคนทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจให้ถึงเป้าหมาย พยามจดจำบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อนำมาเผยแพร่ประสบการณ์ให้แก่เพื่อน ๆ ที่ไม่ได้มีโอกาสไปเยือนฯ ได้รับรู้ด้วย

 รองปลัดธานี ได้กล่าวให้โอวาทกับคณะยุวทูตฯ เมื่อเดินทางมาถึงกรุงมะนิลาว่า ขอให้ทุกคนเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศฟิลิปปินส์ และเมื่อไปเยี่ยมโรงเรียนต้องรู้จักสร้างสัมพันธ์ไมตรีกับเพื่อนๆ ชาวฟิลิปปินส์ ให้สังเกตความมีระเบียบวินัยของเขา เก็บเกี่ยวสิ่งดี ๆ มาพัฒนาตนเองให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป และให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด พร้อมทั้งนำคณะฯ เข้าเยี่ยม นางอุรวดี ศรีภิรมย์ อุปทูต ณ กรุงมะนิลา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งได้กล่าวกับคณะยุวทูตฯ จงตั้งใจเรียนรู้และมุ่งมั่น และให้ประสบความสำเร็จในการเยือนฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ ท่านอุปทูตฯ ได้ให้คณะฯ เข้าร่วมในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวาระคล้ายวันสวรรคต เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561

ในการเยี่ยมคารวะผู้บริหารการศึกษาระดับสูงของฟิลิปปินส์ คณะได้เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Dr. Leonor Magtolis Briones รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชน โดยชื่นชมโครงการยุวทูตความดีว่าเป็นโครงการที่ดีที่เปิดโอกาสให้เด็กที่มีผลการเรียนดีและมีคุณธรรม ได้มาเปิดโลกทัศน์และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในต่างแดน ควรส่งเสริมโครงการแบบนี้ให้มีมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้กล่าวว่า ไทยและฟิลิปปินส์มีการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชน มีนักเรียนฟิลิปปินส์ไปเรียนที่เมืองไทยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในสาขาวิชาการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง และในทางกลับกันก็มีนักเรียนไทยมาเรียนที่ฟิลิปปินส์เป็นจำนวนมากเช่นกัน และในการเข้าเยี่ยมคารวะนาย Jesus L.R. Mateo ปลัดกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์ได้กล่าวกับคณะฯ ความว่า อยากให้นักเรียนไทยสร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆ ชาวฟิลิปปินส์ รวมไปถึงเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีความเป็นอยู่ของชาวฟิลิปปินส์ว่าเหมือนหรือต่างกับไทยอย่างไร พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างกัน

คณะยุวทูตฯ ได้สานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในกรุงมะนิลา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

– โรงเรียนที่ 1 Integrated Montessori Center (IMC) โดยมี Mrs. Angeli C. Cadunyog ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ เป็นโรงเรียนเอกชน มีจำนวนนักเรียน 2,235 คน คณะยุวทูตความดีได้เข้าร่วมกิจกรรม Student Fair ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ภายใต้ชื่อ All around the word ซึ่งเป็นการจัดแสดงด้านวัฒนธรรม และอาหารของประเทศต่าง ๆ เช่น ฟิลิปปินส์ อิตาลี เกาหลี อเมริกา ญี่ปุ่น เป็นต้น  

 – โรงเรียน OB Montessori Center (OBMC) โดยมี Dr. Preciosa S. Soliven ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ มีจำนวนนักเรียน 2,000 คน เป็นโรงเรียนเอกชน ใช้ระบบการศึกษาแบบ Montessori ซึ่งเป็นรูปแบบการศึกษาที่ให้เด็กนักเรียนเน้นภาคการปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าการท่องจำหรือเรียนรู้แบบภาคทฤษฎีตามหนังสือเรียน คณะยุวทูตความดีได้ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนฟิลิปปินส์ คือ การรำเพลงกระทบไม้ การทำอาหาร การอนุรักษ์ธรรมชาติ และการร้องเพลง เป็นต้น 

คณะยุวทูตนักเรียนยุวทูตได้นำเสนอ “ความสุขในวิถีพอเพียง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9”  ที่ยุวทูตได้น้อมนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  และ “เมืองไทยเมืองยิ้ม” ที่จะทำให้เพื่อนนักเรียนชาวฟิลิปปินส์รู้จักประเทศไทยมากขึ้น  อีกทั้งได้แสดงความสามารถของเยาวชนไทยด้วยการขับร้องเพลงไทย  อังกฤษ และตากาล็อค  สร้างความชื่นชมและชื่นชอบเป็นอย่างมาก  และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อและของที่ระลึกกับนักเรียนฟิลิปปินส์ เพื่อคงการติดต่อกันฉันท์มิตรต่อไปในอนาคต นับเป็นการพัฒนาโลกทัศน์และขยายฐานแห่งมิตรภาพระดับเยาวชนของทั้งสองประเทศ

คณะยุวทูตความดีได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นชาติและสถานที่สำคัญของฟิลิปปินส์ อาทิ  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  พิพิธภัณฑ์เด็ก  พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ (Mind Museum) ย่านเมืองเก่าอิทรามูรอส (Intramuros) ป้อมปราการซานติอาโก้ (Fort Santiago)  โบสถ์และพิพิธภัณฑ์อากุสติน (San Agustin Church and Museum) และสวนสาธารณะริซาล (Rizal Park) ฯลฯ

โครงการยุวทูตความดีเยือนฟิลิปปินส์ ประสบผลสำเร็จ ด้วยความสนับสนุนเกื้อกูลจากสถานเอกอัครราชทูตฯ  ส่งเสริมให้คณะยุวทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านการสานสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนทั้งสองประเทศ ได้พัฒนาโลกทัศน์ให้กว้างไกลด้วยการเรียนรู้อย่างเทียบเคียงและคัดเลือกสิ่งที่จะนำไปต่อยอดเผยแพร่สู่การปฏิบัติในโรงเรียน และชุมชนของตน   

โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม (ปี 2562)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2562 การเยือนบรูไน นำโดย ม.ล. สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประทศ และผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี คณะเดินทางไปเยือนฯ ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2562 คณะจำนวน 37 คน ประกอบด้วย ยุวทูตฯ จำนวน 24 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 1 คน และนักการทูตอาสาสมัคร 2 คน โดยคณะยุวทูตฯ มาจาก 24 โรงเรียน ใน 24 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 อายุเฉลี่ย 10 – 15 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนา ที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

keyboard_arrow_up