Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (ปี 2556)

1 - 7 กรกฎาคม 2556
ผู้เข้าชม 32,920

คณะยุวทูตความดี จำนวน 32 คน นำโดย ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานโครงการยุวทูตความดี  เดินทางเยือนกรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2556  ภายใต้โครงการเยาวชนคนดี  รู้คุณแผ่นดิน ปี 2556 คณะดังกล่าวประกอบด้วยยุวทูตฯ  21 คน ครู 4 คน ผอ.โรงเรียน 1 คน เจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษา (สพฐ.) 2 คน ผอ. มูลนิธิฯและเจ้าหน้าที่ 2 คน โดยเยาวชนยุวทูตฯ ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน ที่จัดขึ้นในเดือนเมษายนที่ผ่านมา

การเยือนครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ประสานกำหนดการเยือนกับโรงเรียน Junior High School 58 โรงเรียนในโครงการยุวทูตความดี ของกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวัฒนธรรม และส่งเสริมการสร้างมิตรภาพระหว่างเยาวชนยุวทูตทั้งสองประเทศ

คณะยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายภาสกร ศิริยะพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และ ฯพณฯ นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ทั้งนี้ การเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นาย Le Luong Minh เลขาธิการอาเซียน และได้เยี่ยมชมสำนักเลขาธิการอาเซียน นับเป็นการเปิดโลกทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจให้ยุวทูตความดี มุ่งมั่นในการเป็นเยาวชนคนดี และเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภูมิภาคอาเซียน

คณะยุวทูตฯ ได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญของประเทศอินโดนีเซีย อาทิ อาคารประวัติการสร้างชาติ (Gedong Pancasila) ที่กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย มัสยิด Istiqlal พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และเรียนรู้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ชีวิตพืชสัตว์ ที่ศูนย์วิจัยพืชพรรณไม้นานาชาติ (CIFOR) และสวนสัตว์เปิด (Taman Safari) ที่เมืองโบกอร์ ศึกษาแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากพิพิธภัณฑ์พลังงานจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน และรวมทั้งเรียนรู้ความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่น่าสนใจของอินโดนีเซียในเมืองจำลอง (Taman Mini Indonesia Indah)


โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม (ปี 2562)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2562 การเยือนบรูไน นำโดย ม.ล. สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประทศ และผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี คณะเดินทางไปเยือนฯ ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2562 คณะจำนวน 37 คน ประกอบด้วย ยุวทูตฯ จำนวน 24 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 1 คน และนักการทูตอาสาสมัคร 2 คน โดยคณะยุวทูตฯ มาจาก 24 โรงเรียน ใน 24 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 อายุเฉลี่ย 10 – 15 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนา ที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

keyboard_arrow_up