Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ปี 2558)

30 มีนาคม 2558 - 4 เมษายน 2558
ผู้เข้าชม 8,305

คณะยุวทูตความดีจำนวน 37 คน นำโดย ผอ.มูลนิธิยุวทูตความดี เดินทางไปเยือน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 4 เมษายน 2558 ภายใต้โครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดินปี 2557 คณะดังกล่าวประกอบด้วยยุวทูตฯ 26 คน ครู 7 คน ผู้บริหารโรงเรียน 1 คน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่การทูตอาสาสมัครจากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ฯ โดยคณะยุวทูตฯ มาจาก 26 โรงเรียน ใน 21 จังหวัดภาคอิสาน และ 2 จังหวัดภาคกลาง จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 อายุเฉลี่ย 10-15 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ทรัพย์ในดิน กับวิถีเกษตรไทย ที่จัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา 

การเยือนครั้งนี้ คณะยุวทูตฯ ได้สานสัมพันธ์กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในกรุงฮานอย จำนวน 4 แห่ง โรงเรียน Kim Lien Primary School, Nghia Tan Secondary School, Gia Thuy Secondary School เป็นโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำ ทันสมัย มีประวัติรางวัลการแข่งขันระดับชาติเชิงวิชาการ หลากหลายสาขา จำนวนนักเรียน 3,500 – 1,200 คน และ Doan Thi Diem Primary School โรงเรียนเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงฮานอย (3,100 คน) นักเรียนมีความโดดเด่นในเรื่องทักษะเชิงภาษา คณะยุวทูตฯ ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และสานไมตรีจิตมิตรภาพกับนักเรียนเวียดนามจากโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง นับเป็นการพัฒนาโลกทัศน์และขยายฐานแห่งมิตรภาพระดับเยาวชนของประเทศทั้งสอง นอกจากนี้ คณะยุวทูตได้มีโอกาสแสดงความสามารถของเยาวชนไทยด้วยการขับร้องเพลงภาษาเวียดนาม การแสดงเครื่องดนตรีพื้นบ้านอิสาน(โหวต) รวมทั้งคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนยังได้แสดงความพร้อมที่จะให้การต้อนรับคณะนักเรียนเวียดนามที่จะมาแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนประเทศไทยด้วย

เยาวชนยุวทูตฯ ยังได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญ อาทิ สุสานโฮจิมินห์ อ่าวฮาลอง พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า วิหารวรรณกรรมและมหาวิทยาลัยแห่งแรกฯลฯ เยี่ยมคารวะท่านเอกอัครราชทูตปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ ที่ทำเนียบ ทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและเปิดกว้างทางความคิด เรียนรู้ที่จะนำไปพัฒนาปรับปรุงตนเอง ฝึกฝนคุณลักษณะที่จะนำพาสู่ความสำเร็จในชีวิต อาทิความขยัน อดทนและหมั่นเพียรในการศึกษา อย่างมุ่งมั่นเพื่ออนาคตที่ดี

โครงการยุวทูตความดีเยือนเวียดนามประสบผลสำเร็จ ด้วยความสนับสนุนเกื้อกูลอย่างดี จากเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งผลให้การพัฒนาโลกทัศน์ดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย ในการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนยุวทูตมีความมุ่งมั่น ผูกพันกับพันธะหน้าที่ของการเป็นเยาวชนคนดีเพื่อสังคมยิ่งขึ้น ต่อไป


โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม (ปี 2562)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2562 การเยือนบรูไน นำโดย ม.ล. สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประทศ และผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี คณะเดินทางไปเยือนฯ ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2562 คณะจำนวน 37 คน ประกอบด้วย ยุวทูตฯ จำนวน 24 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 1 คน และนักการทูตอาสาสมัคร 2 คน โดยคณะยุวทูตฯ มาจาก 24 โรงเรียน ใน 24 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 อายุเฉลี่ย 10 – 15 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนา ที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

keyboard_arrow_up