Skip to main content

คณะยุวทูตความดี เยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รุ่น 1 (ปี 2556)

2 - 9 พฤศจิกายน 2556
ผู้เข้าชม 15,584

คณะเยาวชนยุวทูตความดีเดินทางไปพัฒนาโลกทัศน์ที่ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 2 – 9 พฤศจิกายน 2556 คณะยุวทูตความดี รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย ยุวทูตฯ จำนวน 5 คน และครูผู้ดูแล 1 คน จากจังหวัดขอนแก่น นครนายก พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก และสุพรรณบุรี คัดเลือกจากเยาวชนยุวทูตฯ ใน 7 จังหวัด ที่ผ่านค่ายรักษ์โลก – รักแผ่นดิน ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1/2556

โดยมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ เดินทางไปพัฒนาโลกทัศน์ และสานสัมพันธ์ในระดับเยาวชนที่ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 2 – 9 พฤศจิกายน 2556

โครงการนี้นับเป็นโครงการริเริ่มโดย เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาที่ขยายโอกาส และสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ให้กับยุวทูตฯ โดยรับอุปภัมถ์คณะยุวทูตฯ จำนวน ๖ คน ในการเดินทางไปทัศนศึกษาครั้งนี้

ในระหว่างที่อยู่ในอินโดนีเซีย คณะเยาวชนฯ ได้พำนักที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ได้ศึกษาการปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และคณะผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำอาเซียน รวมทั้งได้มีโอกาสศึกษาประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ผ่านการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ทั้งใน กรุงจาการ์ตา และเมืองอื่นๆ อาทิ สำนักเลขาธิการอาเซียนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทำเนียบประธานาธิบดี มัสยิดแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์หนังตะลุง พิพิธภัณฑ์การประชุมเอเชีย-แอฟริกา (เมืองบันดุง) พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร เมืองจำลอง (Taman Mini) สวนสัตว์เปิด (Taman Safari) และนมัสการพระที่วัดพุทธเมตตา ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดไทยในกรุงจาการ์ตา

นอกจากนี้ คณะเยาวชนยุวทูตความดี ยังได้มีโอกาสพบและแลกเปลี่ยนการแสดงทางวัฒนธรรมกับเยาวชนไทยในกรุงจาการ์ตา ที่สถานเอกอัครราชทูต และกับเยาวชนอินโดนีเซียที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียน SMP N 58) ในกรุงจาการ์ตาอีกด้วย


โครงการสอท. / สกญ. อุปถัมภ์

ค่ายอบรม รักษ์โลก รักแผ่นดิน ปี 2566

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ปี 2566 จัดค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2566 ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี โดยมีเยาวชนยุวทูตฯ เข้าร่วม 102 คน ครู 25 คน รวม 127 คน จาก 25 โรงเรียน ใน 25 จังหวัด จากทั่วทุกภาคของประเทศ  ในวันที่ 25 เมษายน 2566 ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี กล่าวเปิดค่ายอบรม การเรียนรู้แบบ 360 องศา ที่รอบรู้ รอบด้าน เรียนรู้จากสิ่งที่ตั้งแสดงให้รู้ และเรียนรู้จากการออกไปยังพื้นที่โครงการที่เราสามารถเห็นได้กับตา ถึงสิ่งที่อยู่ตรงหน้า แล้วต้องเสริมความแข็งแกร่ง ด้วยการเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาและเสริมสร้างทักษะความสามารถที่มีอยู่ในตัวนักเรียนและครู เมื่อเรียนรู้แล้ว ก็ต้องต่อยอดด้วย การเผยแพร่สิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นวงกว้าง นำผลดีจากสิ่งที่ได้พบเห็นไปบอกต่อกับเพื่อนที่ไม่มีโอกาสได้มาเข้าค่าย  […]

คณะยุวทูตความดี เยือนนิวซีแลนด์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ร่วมกับ มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ และสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีของยุวทูตความดีในนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 4 – 15 ธันวาคม 2566 คณะฯ จำนวน 7 คน ประกอบด้วย นักเรียน 6 คน ครู 1 คน คณะยุวทูตฯ มาจาก 7 โรงเรียน ใน 7 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ ระดับชั้น ป.5 – ป.6 อายุเฉลี่ย 11 – 14 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ซึ่งจัดขึ้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเดือนเมษายน 2566

รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 4 – 15 ธันวาคม 2566

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ดำเนินโครงการฯ ภายใต้โครงการ สอท.อุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 4 – 15 ธันวาคม 2566 คณะประกอบด้วย นักเรียนยุวทูตฯ 6 คน ครู 1 คน รวมจำนวน 7 คน จาก 7 โรงเรียน ใน 7 จังหวัด ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก โครงการค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล  รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนนิวซีแลนด์ (สอท.อุปถัมภ์)

keyboard_arrow_up