Skip to main content

รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนรัฐคูเวตระหว่างวันที่ 7 – 14 มกราคม 2562

7 - 14 มกราคม 2562
ผู้เข้าชม 79

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ดำเนินโครงการฯ ภายใต้โครงการ สอท.อุปถัมภ์ ระหว่าง
วันที่ 7 – 14 มกราคม 2562 คณะประกอบด้วย นักเรียนยุวทูตฯ 6 คน ครู 1 คน รวมจำนวน 7 คน จาก 6 โรงเรียน ใน 6 จังหวัด ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก โครงการพัฒนาโลกทัศน์และสานสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์)

รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนรัฐคูเวต (สอท.อุปถัมภ์)

คุณครู
1 นางสาวฐานิยา งามศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
นักเรียนยุวทูตความดี
2 เด็กชายพีรภัทร์ รามจันทร์ โรงเรียนบ้านควนประ จังหวัดนครศรีธรรมราช
3 เด็กชายฟารฮานคาน โมฮัมเม็ดซาริน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
4 เด็กชายวรโชติ ทวีกิจเจริญชัย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี
5 เด็กชายวรัชญ์ วัฒนานิกร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี
6 เด็กหญิงโซเฟีย บือซา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
7 เด็กหญิงอลิน อากาฌา อามิน โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา

โครงการสอท. / สกญ. อุปถัมภ์

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคกลางและภาคตะวันตก)

ภาคกลางและภาคตะวันตก  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี และกาญจนบุรี

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคเหนือและภาคใต้)

ภาคเหนือและภาคใต้  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ลำพูน แม่ฮ่องสอน ชุมพร ตรัง และภูเก็ต

keyboard_arrow_up