Skip to main content

โครงการผู้อุปถัมภ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตชิลีประจำประเทศไทย กับโรงเรียนบ้านในเหมือง จังหวัดชุมพร

ผู้เข้าชม 95

โรงเรียนบ้านในเหมือง ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องของจังหวัดชุมพร เข้าร่วมโครงการ “ยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติ” เมื่อ พ.ศ. 2542 โดยกระทรวงการต่างประเทศได้จับคู่ให้ “สถานเอกอัครราชทูตชิลี ประจำประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย” เป็น “เพื่อนยุวทูตความดี” กับโรงเรียนบ้านในเหมือง ทางโรงเรียนจึงได้สานสัมพันธ์กับสถานเอกอัครราชทูตชิลีประจำ ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 20 ปี ที่โรงเรียนบ้านในเหมืองได้รับเกียรติ จากเอกอัครราชทูตชิลีประจำประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย ผ่านกิจกรรมที่ทำร่วมกัน ดังนี้

9 กุมภาพันธ์ 2542 คุณศุภสิริ กิจประยูร เลขานุการสถานทูตเอกอัครราชทูตชิลี ประจำประเทศไทย เริ่มติดต่อกับหัวหน้าโครงการเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

23 มิถุนายน 2543 Mr. Sigisterdo Monslve และคณะ ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนและมอบอุปกรณ์ การเรียนคิดเป็นมูลค่า 70,300 บาท

17 กันยายน 2554 H.E. Luis Alberto Sepulveda Piuochet และคณะ ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนคิดเป็นมูลค่า 103,300 บาท และทางสถานทูตออสเตรียประจำ ประเทศไทยมอบเงินสดจำนวน 99,000 บาท

9 กุมภาพันธ์ 2550 ตัวแทนครูและนักเรียนได้รับเกียรติจากสถานทูต ให้นำนักเรียนแต่ละระดับชั้นที่ชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพ ไปรับรางวัล ณ สถานเอกอัครราชทูตชิลีประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

7 กุมภาพันธ์ 2553 Mr. Alberto Yoakum Mr. Alkess Argila และคณะ ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านในเหมือง พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนและเสื้อยืดคิดเป็นมูลค่า 100,000 บาท

12 พฤศจิกายน 2558 Mr. Javier Becker Mr. Luis Palma และคุณชูชัย คัมภีเจริญพร ผู้อำนวยการโรงงานบริษัท มากอตโต จำกัด และคุณอนันต์ ตรีกาลวัฒนากุล ผู้จัดการค่ายบริหาร บริษัท มากอตโต จำกัด ให้เกียรติมาเยี่ยมโรงเรียนบ้านในเหมือง โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารคณะครูนักเรียน โรงเรียนบ้านในเหมืองให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทางคณะผู้มาเยี่ยมได้มอบอุปกรณ์กีฬาคิดเป็นมูลค่า20,000 บาท เครื่องเล่นสนามสำหรับนักเรียนอนุบาล จำนวน 2 ชุด คิดเป็นมูลค่า 70,000 บาท และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน 500 คน คิดเป็นมูลค่า 10,000 บาท

29 เมษายน 2562 เอกอัครราชทูตชิลีประจำประเทศไทยร่วมกับบริษัทต่าง ๆ ได้บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสร้างอาคารยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติ อาคารดังกล่าวสร้างเสร็จ เมื่อ 20 สิงหาคม ปีเดียวกัน

29 สิงหาคม 2562 H.E. Mr. Christian Rehren Bargetto และผู้บริหารบริษัท มากอตโต จำกัด ให้เกียรติเดินทางมาเปิดอาคารยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านในเหมืองให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

1 พฤศจิกายน 2562 H.E. Mr. Christian Rehren Argetto เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลี ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเป็นหน่วยงานที่ประกอบคุณความดีแก่มูลนิธิยุวทูตความดี พร้อมทั้งได้นำนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศชิลีมาตั้งแสดงในงานครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี

โครงการยุวทูตความดีที่โรงเรียนบ้านในเหมืองได้เนินการ นับเป็นโครงการเด่นของโรงเรียน ที่เมื่อดำเนินโครงการแล้วเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน ส่งผลให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาตนเอง ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านวิชาการ ทำให้เด็กและเยาวชนมีคุณลักษณะของเยาวชนคนดี พร้อมที่จะก้าวสู่สังคมภายนอกได้อย่างภาคภูมิใจ

โครงการผู้อุปถัมภ์

โครงการผู้อุปถัมภ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยกับโรงเรียน อนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

มูลนิธิยุวทูตความดีร่วมกับกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินโครงการผู้อุปถัมภ์ ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย กับโรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยมี นางสาวดาว วิบูลย์พานิช รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

โครงการผู้อุปถัมภ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยกับโรงเรียน พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม

มูลนิธิยุวทูตความดีร่วมกับกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินโครงการผู้อุปถัมภ์ ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย กับโรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยมี นางสาวดาว วิบูลย์พานิช รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561

มีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมทั้งสิ้น 132 คน จาก 67 โรงเรียน ใน 67 จังหวัด

keyboard_arrow_up