Skip to main content

ยุวทูตความดีส่งมอบน้ําใจ สู้ภัยโควิด 19

1 เมษายน 2563
ผู้เข้าชม 1,624

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19

โดยร่วมมือกับโรงเรียน ในเครือข่ายมูลนิธิฯ จำนวน 12 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาค ระหว่างวันที่ 1 – 12 เมษายน 2563 ด้วยการทำ Face Shield หน้ากากป้องกันฝอยละอองที่ครอบทั้งใบหน้า เพื่อบริจาคให้โรงพยาบาลในพื้นที่และโรงพยาบาลหลักที่เป็นศูนย์ทำการรักษาโรคโควิด 19 โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณการจัดทำหน้ากาก Face Shield ซึ่งทางโรงเรียนทั้ง 12 โรงเรียน ใน 12 จังหวัด สามารถผลิตหน้ากาก Face Shield  ได้จำนวน 10,238 ชิ้น  เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลจำนวน 40 แห่ง ใน 17 จังหวัด ซึ่งรวมถึงจังหวัดนราธิวาส นครศรีธรรมราช


โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 

ภาคเหนือ  

  1. โรงเรียนอนุบาลเชียงของ  จ. เชียงราย : รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ, รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 
  2. โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จ. เชียงใหม่  : รพ.สันกำแพง,  รพ.สันป่าตอง,  รพ.นครพิงค์, รพ.หางดง,  รพ.สารภี  
  3. โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จ. น่าน : รพ.น่าน,  รพ.แพร่ และรพ.ราชวิถี  กทม.

ภาคกลาง

4.  โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์  จังหวัดปทุมธานี : รพ.ธัญบุรี และรพ.ราชวิถี กทม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5.  โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จ. หนองบัวลำภู  : รพ.หนองบัวลำภู, รพ.สุวรรณคูหา, รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนปอแดง, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุวรรณคูหา และรพ.ธรรมศาสตร์ฯ จ. ปทุมธานี

6.  โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ. บุรีรัมย์ : รพ.พลับพลาชัย, รพ.บุรีรัมย์ และสถาบันบำราศนราดูร จ. นนทบุรี 

7.  โรงเรียนอนุบาลนครพนม จ. นครพนม : รพ.นครพนม, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อจัดสรรให้โรงพยาบาล ทุกอำเภอใน จ. นครพนม

ภาคตะวันออก

8.  โรงเรียนวัดดอนทอง จ. ฉะเชิงเทรา : รพ.พุทธโสธร, รพ.บ้านโพธิ์    

ภาคตะวันตก

9.  โรงเรียนบ้านท่ามะกา จ. กาญจนบุรี : รพ.มะการักษ์ จ. กาญจนบุรี และรพ.นครปฐม จ.นครปฐม 

10.  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  จ. ราชบุรี : รพ.ราชบุรี, รพ.วัดเพลง, ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ รพ.ราชบุรี

ภาคใต้

11. โรงเรียนบ้านในเหมือง จ. ชุมพร : รพ.หลังสวน, รพ.ปากน้ำหลังสวน, รพ.สวี, รพ.ทุ่งตะโก, รพ.พะโต๊ะ, รพ.ละแม, รพ.มหาราช, รพ.พิปูน จ. นครศรีธรรมราช

12. โรงเรียนอนุบาลยะลา จ. ยะลา : รพ.ยะลา จ. ยะลา และรพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ จ. นราธิวาส  


โครงการดังกล่าว เป็นโครงการทำดีสู่สังคมที่แสดงให้เห็นว่าในยามเมื่อมีวิกฤตภัยโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี พร้อมทำสิ่งดีมีประโยชน์ ตามกำลังที่มีอยู่ เพื่อช่วยเหลือสังคมและส่วนรวมอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ทั้งเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างอุทิศทุ่มเททำหน้าที่ช่วยชีวิตผู้คนในยามนี้ 

อนึ่ง  เมื่อวันที่  10 เมษายน 2562   ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดีได้นำหน้ากาก Face Shield จำนวน 1,000 ชิ้น ที่ผลิตจากโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)  จังหวัดน่าน และโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์  จังหวัดปทุมธานี  มอบให้กับโรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร โดยมีแพทย์หญิงอรศิริ เสรีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ใช้ป้องกันในการรักษาโรคโควิด 19

ทั้งนี้  มูลนิธิฯ ได้ส่งมอบหน้ากาก Face Shield  จำนวน 500 ชิ้น ที่ผลิตจากโรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้กับสถาบันบำราศนราดูร และจำนวน 300 ชิ้น ที่ผลิตจากโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี ด้วย


keyboard_arrow_up