Skip to main content

ยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ ร่วมต้านภัยโควิด 19

17 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้เข้าชม 758

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนิน โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ ร่วมต้านภัยโควิด 19  ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ในภาวการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด 19 โดยการสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 

ในรูปการมอบอุปกรณ์ติดตั้ง เพื่อดูแลด้านสุขภาพและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังเช่น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด ให้กับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมมอบอุปกรณ์ตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง ให้กับนักเรียนและครูโรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อการศึกษาและเพื่อการยังชีพ ด้วยการจัดทำ ถุงยังชีพ ปันรักปันสุข ให้กับนักเรียนที่มีความขัดสนและขาดแคลนทุนทรัพย์ด้านทุนการศึกษาของโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 57 คน ด้วยความเชื่อว่า ในยามยากลำบาก เราก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน


keyboard_arrow_up