Skip to main content

ยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ ร่วมต้านภัยโควิด 19

17 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้เข้าชม 1,120

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนิน โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ ร่วมต้านภัยโควิด 19  ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ในภาวการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด 19 โดยการสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 

ในรูปการมอบอุปกรณ์ติดตั้ง เพื่อดูแลด้านสุขภาพและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังเช่น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด ให้กับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมมอบอุปกรณ์ตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง ให้กับนักเรียนและครูโรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อการศึกษาและเพื่อการยังชีพ ด้วยการจัดทำ ถุงยังชีพ ปันรักปันสุข ให้กับนักเรียนที่มีความขัดสนและขาดแคลนทุนทรัพย์ด้านทุนการศึกษาของโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 57 คน ด้วยความเชื่อว่า ในยามยากลำบาก เราก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน


โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ําใจ สร้างความดีสู่สังคม ร่วมต้านภัยโควิด 19

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคกลางและภาคตะวันตก)

ภาคกลางและภาคตะวันตก  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี และกาญจนบุรี

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคเหนือและภาคใต้)

ภาคเหนือและภาคใต้  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ลำพูน แม่ฮ่องสอน ชุมพร ตรัง และภูเก็ต

keyboard_arrow_up