Skip to main content

โครงการส่งมอบรักและห่วงใยให้เยาวชนยุวทูตความดี

20 ตุลาคม 2564
ผู้เข้าชม 412

ชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ (ASOMFA) นำโดย คุณนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย และคุณณพนุช ทองภักดี ร่วมกับ มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการส่งมอบรักและห่วงใยให้เยาวชนยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 23 พฤศจิกายน 2564 โดยสนับสนุนเงินจำนวน 120,000 บาท ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 3 โรงเรียน ใน 3 จังหวัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนวัดบ้านมุง จังหวัดพิษณุโลก และโรงเรียนบ้านวังดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดทำ ถุงด้วยรักและห่วงใย ซึ่งประกอบด้วย ถุงอุปกรณ์การเรียน ใส่สมุด หนังสือ ปากกา กล่องดินสอ ถุงของใช้จำเป็น บรรจุสบู่ แชมพู แปรงฟัน ยาสีฟัน เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เสื้อยืด และขนม และทุนการศึกษา พร้อมเงินอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของทางโรงเรียน และเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดพร้อมที่จ่ายแอลกอฮอล์ จำนวน 4 เครื่อง มอบให้กับโรงเรียนและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 90 คน ใน 3 โรงเรียน

โครงการส่งมอบรักและห่วงใยให้เยาวชนยุวทูตความดี คุณนรีรัตน์ฯ ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า นับเป็นการเชื่อมโยงกลไกภายใต้กระทรวงการต่างประเทศใน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 มูลนิธิยุวทูตความดี ที่กระทรวงการต่างประเทศก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยมีความร่วมมือกับโรงเรียนทั่วประเทศกว่า 2,000 แห่ง ในการส่งเสริมความดี ความสามารถของเด็กไทยให้เพิ่มมากขึ้น ควบคู่ไปกับกิจกรรมสร้างประโยชน์ให้สังคม และเน้นความประพฤติที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรม และส่วนที่ 2 คือ ชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 ที่มุ่งเน้นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกันเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้มีกำลังใจและมุ่งมั่นที่จะก้าวผ่านวิกฤตโควิด 19 นี้ได้ เป็นที่หวังว่าคุณครูและโรงเรียนจะพัฒนาทักษะให้นักเรียนเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ มีจริยธรรม คุณธรรม และยืนได้อย่างมั่นคงในสังคมภายภาคหน้า พร้อมส่งมอบความปรารถนาดี และความห่วงใยให้กับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ให้ก้าวผ่านสถานการณ์โควิด 19 ไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง อดทน ไม่ท้อถอย และสามารถก้าวผ่านช่วงเวลานี้อย่างปลอดภัยทุกคน

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ําใจ สร้างความดีสู่สังคม ร่วมต้านภัยโควิด 19

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์ ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคกลางและภาคตะวันตก)

ภาคกลางและภาคตะวันตก  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี และกาญจนบุรี

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนยากไร้ (ภาคเหนือและภาคใต้)

ภาคเหนือและภาคใต้  มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ลำพูน แม่ฮ่องสอน ชุมพร ตรัง และภูเก็ต

keyboard_arrow_up