Skip to main content

โครงการเหย้า – เยือน บ้านเพื่อน น้องพี่ ยุวทูตความดี ศรีแผ่นดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

28 กรกฎาคม 2556 - 3 สิงหาคม 2556
ผู้เข้าชม 16,855

มูลนิธิยุวทูตความดีได้ดำเนินโครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ของโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี โดยยึดแนวคิดของ “การรู้รัก สามัคคี” เป็นหลักในการเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการสานปฏิสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนแต่ละโรงเรียนในภูมิภาค โดยคู่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ – ชัยภูมิ ดังนี้

โรงเรียนหลักโรงเรียนบ้านสวนหลวง
โรงเรียนภาคี


โรงเรียนธนาคารออมสิน
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนบ้านช้างเผือก  
ช่วงเวลาดำเนินการวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม – วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2556


สาระสำคัญของกิจกรรมเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ มีดังนี้

 กิจกรรมการเรียนรู้ด้านประวัติสาสตร์

  • ศึกษาประวัติศาสตร์ที่ศูนย์ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2
  • เรียนรู้โบราณสถานโบสถ์ไม้ตาล วัดอ่างสุวรรณ

กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชุมชน

  • เรียนรู้การสานผลิตภัณฑ์จากใบมะพร้าว งานประดิษฐ์ตุ๊กตาจากเปลือกหอย
  • ชมการสาทิตวิธีร่อนทองที่อำเภอบางสะพาน

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

  • การปฏิบัติธรรมที่วัดคลองวาฬ ฟังธรรม ฝึกสมาธิ และทำบุญตักบาตร
  • พัฒนาชายฝั่งทะเล โดยร่วมปลูกป่าโกงกาง

กิจกรรมเรียนรู้คนดีในชุมชน

  • เรียนรู้ประวัติบุคคลสำคัญของเมืองประจวบคีรีขันธ์ และทำความรู้จักชื่นชมคนดีในชุมชน ทั้งด้านกีฬา ศาสนา ความเสียสละ เช่น นายโผน กิ่งเพชร (นักมวย) นายพเยาว์ พูลธรัตน์ (นักมวย) ลูกเสือบุญยิ่ง ศิริเสถียร และพระเทพสิทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านอื่น ๆ

  • ทำกิจกรรมทดลองกรีดยาง โดยทุกคนได้ทดลองกรีดยาง
  • ทัศนศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
  • กิจกรรมที่ศูนย์อนุรักษ์ชายฝั่ง ศึกษาเรื่องป่าชายเลน และการพัฒนาชายฝั่งทะเล

เยาวชนยุวทูตความดี จากทั้งสองจังหวัดได้รับความรู้จากกิจกรรมเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณสถาน แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในท้องถิ่น กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเรียนรู้ คนดีในชุมชน ฯลฯ


โครงการเหย้า - เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

keyboard_arrow_up