Skip to main content

โครงการ ผูกมิตรไมตรียุวทูตความดี แม่ฮ่องสอน- กรุงเทพฯ

10 - 13 กรกฎาคม 2558
ผู้เข้าชม 12,529

มูลนิธิยุวทูตความดีได้ดำเนินโครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ของโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี โดยยึดแนวคิดของ “การรู้รัก สามัคคี” เป็นหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการสานปฏิสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนแต่ละโรงเรียนในภูมิภาค โดยคู่จังหวัด แม่ฮ่องสอน- กรุงเทพฯ โดยมีผอ.สมชาย  ศรีใส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน เป็นโรงเรียนหลักในการต้อนรับ ผอ.อำนวย พุทธมี โรงเรียนพญาไท และโรงเรียนภาคี จากกรุงเทพฯ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

โรงเรียนหลักโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน โรงเรียนหลัก โรงเรียนพญาไท
โรงเรียนภาคี


โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนปา (เวียงใต้)
โรงเรียนขุนยวง
โรงเรียนภาคี


โรงเรียนราชวินิต


ช่วงเวลาดำเนินการ วันที่ 10 – 13 กรกฏาคม 2558


สาระสำคัญของกิจกรรมเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ มีดังนี้

กิจกรรมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์

  • เยี่ยมชมวัดหัวเวียง นมัสการพระศรีศากยมุนี และศึกษาสถาปัตยกรรมแบบพม่า
  • เยี่ยมชมอนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา ศึกษาประวัติการก่อตั้งเมืองแม่ฮ่องสอน
  • เยี่ยมชมวัดจองคำ จองกลาง ศึกษาโบราณสถานศิลปไทใหญ่

การเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชุมชน

  •  เยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติ ถ้ำปลา กับน้ำตกผาเสื่อ
  • เยี่ยมชมศูนย์ไทใหญ่ศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมการทำกรวยดอกไม้
  • เรียนรู้แลกเปลี่ยนศิลปะการแสดง ระหว่าง 2 จังหวัด เช่น การรำชนเผ่า และการแสดงดนตรีพื้นเมือง จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ โขน, อยู่อย่างจงรัก ตามอย่างภักดี และเต้นกำรำเคียว จากกรุงเทพฯ
  • กิจกรรมตัดตุงประดับวัด และถวายสังฆทาน ณ วัดพระธาตุดอยกองมู
  • ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่ากระเหรี่ยงคอยาว ที่บ้านห้วยเสือเฒ่า
  • ร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติตามแนววิถีชีวิตชุมชน ที่ชุมชนบ้านป่าปุ๊ (การคั่วถั่วเหลือง) และที่ชุมชน บ้านไทใหญ่ (การทำตุ๊กตา)

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ในการเดินทางไปวัดพระธาตุดอยกองมู ได้มีการพัฒนาริมทางเดิน โดยการเก็บขยะระหว่างทางเพื่อสร้างความสะอาด

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

มีการจัดกิจกรรมสานสายใยแห่งมิตรภาพต่างท้องถิ่น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแหล่งศึกษาธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ในพื้นที่ วิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้บำเพ็ญประโยชน์ในท้องถิ่น

กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านอื่นๆ

คณะครูและนักเรียนเยาวทูตความดี ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 25 รูป ที่สะพานซูตองเป้ และฟังปาฐกถาธรรม ณ สวนธรรมภูสมะ ตำบลปางหมู

ผลการเรียนรู้จากโครงการ เหย้าเยือนเพื่อพลังแผ่นดิน ปี 2557 ผูกมิตรไมตรียุวทูตความดี กรุงเทพฯ- แม่ฮ่องสอน ยุวทูตความดีได้เสริมสร้างสัมพันธ์ เสริมสร้างการเรียนรู้ระหว่างเยาวชนต่างภูมิภาค ให้รู้รัก สามัคคี คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแนวปฏิบัติในการปลูกจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา

โครงการเหย้า - เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

keyboard_arrow_up