Skip to main content

โครงการ ผูกมิตรไมตรียุวทูตความดี กรุงเทพฯ- แม่ฮ่องสอน

19 - 22 มิถุนายน 2558
ผู้เข้าชม 11,585

มูลนิธิยุวทูตความดีได้ดำเนินโครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ของโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี โดยยึดแนวคิดของ “การรู้รัก สามัคคี” เป็นหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการสานปฏิสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนแต่ละโรงเรียนในภูมิภาค โดยคู่จังหวัด กรุงเทพฯ – แม่ฮ่องสอน โดยมีผอ.อำนวย พุทธมี โรงเรียนพญาไท เป็นโรงเรียนหลักในการต้อนรับ และผอ.สมชาย ศรีใส โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนโรงเรียนภาคี จากกรุงเทพฯ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

โรงเรียนหลัก โรงเรียนพญาไท โรงเรียนหลัก โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนภาคีโรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนวัดโสมนัส
โรงเรียนชัยชนะสงคราม
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
โรงเรียนภาคีโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนปา (เวียงใต้)
โรงเรียนขุนยวง

ช่วงเวลาดำเนินการวันที่ 19-22 มิถุนายน 2558


สาระสำคัญของกิจกรรมเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ มีดังนี้

กิจกรรมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์

  • เยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพิพิธภัณฑ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
  • เยี่ยมชมสถานที่สำคัญ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ ที่ถนนศรีอยุธยา

การเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชุมชน

  • เยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้ โดยรถไฟฟ้ามหาสนุก
  • เยี่ยมชมการสาธิตการผลิตบาตร ของกลุ่มอนุรักษ์บาตรไทย ชุมชนบ้านบาตร
  • เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 จตุจักร
  • เยี่ยมชมกระทรวงการต่างประเทศ

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

ยุวทูตทั้งสองจังหวัดร่วมกันทำกิจกรรมนันทนาการ และชมการแสดง อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รำวงมาตรฐาน เป็นเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และความสนุกสนาน

กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านอื่น ๆ

นักเรียนเยาวทูตความดี ได้ร่วมกันทำกิจกกรมเพื่อสุขภาพ (ว่ายน้ำ)


โครงการเหย้า - เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

keyboard_arrow_up