Skip to main content

โครงการ สานสัมพันธ์น้ำแคว ลงน้ำโขง

2 - 6 มีนาคม 2558
ผู้เข้าชม 15,539

มูลนิธิยุวทูตความดีได้ดำเนินโครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ของโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี โดยยึดแนวคิดของ “การรู้รัก สามัคคี” เป็นหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการสานปฏิสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนแต่ละโรงเรียนในภูมิภาค โดยคู่จังหวัด หนองคาย–กาญจนบุรี หนองคาย โดยผอ.ณรงค์ หล้าวงศ์ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร เป็นโรงเรียนหลักในการต้อนรับ ผอ.อภิชาติ แก่นน้อย โรงเรียนบ้านท่ามะกา และโรงเรียนภาคี จากกาญจนบุรี โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี ดังนี้

โรงเรียนหลักโรงเรียนโกมลวิทยาคาร โรงเรียนหลักโรงเรียนบ้านท่ามะกา
โรงเรียนภาคี


โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน
โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 
โรงเรียนบ้านโพนพระ  
โรงเรียนวัดเขาตะพั้น
โรงเรียนภาคี


โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง
โรงเรียนวัดเขาใหญ่
ช่วงเวลาดำเนินการวันที่ 2 – 6 มีนาคม 2558


สาระสำคัญของกิจกรรมเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ มีดังนี้

กิจกรรมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์

 • เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณบ้านโคกคอน ศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนการประกอบอาชีพของชุมชน
 • เยี่ยมชมวัดพระธาตุบังพวน อุทยานพระบาทบัวบก เรียนรู้ประวัติความเป็นมาโบราณสถานที่เก่าแก่และมีความสำคัญ
 • เยี่ยมชมวัดหลวงพ่อพระใสได้ทราบถึงตำนานและความเป็นมาของพระพุทธรูปคู่บ้านเมืองของจังหวัดหนองคาย และเกี่ยวโยงสายสัมพันธ์สองฝั่งโขงไทย – ลาว
 • นมัสการกราบวัดศรีชมพูองค์ตื้อ (วัดหลวงพ่อองค์ตื้อ)
 • เยี่ยมชมศาลาแก้วกู่ ตำนานการสร้างแก้วกู่ที่ยิ่งใหญ่
 • เยี่ยมชมวัดถ้ำย่างาม วัดศรีมงคล (วัดถ้ำดินเพียง) วัดอรัญบรรพต (หลวงปู่เหรียญ) วัดหินหมากเป้ง (หลวงปู่เทศ เทศรังสี) และวัดโพธิ์ชัยศรี (วัดหลวงพ่อนาค) พร้อมทั้งเยี่ยมชมพระธาตุกลางน้ำ และพระธาตุเจดีย์ วัดป่าบ้านค้อ

การเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชุมชน

 • ชมหน่วยปฏิบัติการรักษาลำน้ำโขง (นรข.) อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
 • ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำวิทยาเขตมหาวิทยาลัยหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 • เดินชมตลาดอินโดจีน ท่าเสด็จ
 • ชมอุทยานพระบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ชมแสงสีเสียงการแสดงสงครามอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

 • ร่วมกันพัฒนาวัดศรีชมพูองค์ตื้อ (วัดหลวงพ่ององค์ตื้อ) ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น สะอาด เพื่อสร้างให้เกิดความสงบสุขภายในจิตใจของคนที่เข้าไปสักการบูชา
 • ทำความสะอาดบริเวณวัดวัดและห้องน้ำในทุกวัดที่เข้าเยี่ยมชม

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

จัดการเล่นเกมกิจกรรมสัมพันธ์ สานมิตรไมตรีระหว่างนักเรียนทั้ง 8 โรงเรียนของทั้ง 2 จังหวัด

กิจกรรมเรียนรู้คนดีในชุมชน

ศึกษาจากประวัติอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม บุคคลสำคัญของจังหวัดหนองคาย เพื่อได้เรียนรู้ความสำคัญของบุคคลสำคัญที่รักษาแผ่นดินไทยไว้ได้ อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นที่มีบุคุลสำคัญที่น่ายกย่อง และเพื่อให้นักเรียนได้ดำเนินชีวิตที่ดีโดยดูตัวอย่างจากบุคคลสำคัญในท้องถิ่น

กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านอื่นๆ

ทำบุญตักบาตร ณ วัดอัมพวัน สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ พร้อมฟังธรรมะจากพระสงฆ์

ผลการเรียนรู้จากโครงการ สานสัมพันธ์น้ำแคว ลงน้ำโขง ยุวทูตความดีได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และสถานที่สำคัญของแต่ละท้องที่ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสถานที่สำคัญในจังหวัดหนองคาย เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านและวิถีชุมชน รวมทั้งเผยแพร่การดำเนินโครงการสู่สาธารณชนด้วยการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางเสียงตามสายและทางเว็บไซต์โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งผ่านแบบอย่างโครงการที่ดีในการปฏิบัติให้ขยายเป็นวงกว้างต่อไป


โครงการเหย้า - เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

keyboard_arrow_up