Skip to main content

โครงการ สานสัมพันธ์น้ำโขง ลงน้ำแคว

16 - 20 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้เข้าชม 11,443

มูลนิธิยุวทูตความดีได้ดำเนินโครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ของโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี โดยยึดแนวคิดของ “การรู้รัก สามัคคี” เป็นหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการสานปฏิสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนแต่ละโรงเรียนในภูมิภาค โดยคู่จังหวัด กาญจนบุรี–หนองคาย โดยผอ.อภิชาติ แก่นน้อย โรงเรียนบ้านท่ามะกา จากจังหวัดกาญจนบุรี เป็นโรงเรียนหลักในการต้อนรับ ผอ.ณรงค์ หล้าวงศ์ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร และโรงเรียนภาคี จากจังหวัดหนองคาย มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

โรงเรียนหลัก โรงเรียนบ้านท่ามะกา โรงเรียนหลัก โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 
โรงเรียนภาคี


โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง  
โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง
โรงเรียนวัดเขาใหญ่  
โรงเรียนภาคี


โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน
โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านโพนพระ
ช่วงเวลาดำเนินการวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2558


สาระสำคัญของกิจกรรมเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ มีดังนี้

กิจกรรมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ 

  • ศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์อนุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราชดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
  • ศึกษาประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ ซึ่งเป็นการต่อสู้ของไทยกับพม่าที่อำเภอลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี
  • ศึกษาประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สะพานข้ามแม่น้ำแคว สุสานพันธมิตร และรถไฟสายมรณะผ่านถ้ำกระแซ ซึ่งเป็นสะพานรถไฟที่ทำให้สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
  • เยี่ยมชมวัดพระแท่นดงรังวรวิหารพระอารามหลวง ชั้นตรี นมัสการพระแท่นบรรทม นมัสการหลวงพ่อโต และนมัสการรอยพระพุทธบาท 

การเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชุมชน

  • ศึกษาการดำเนินชีวิตแบบไทยโบราณ จากชุมชนหนองขาว เช่น การสีข้าว การทำขนมโบราณ การทำของเล่น กวนน้ำตาล ทอผ้าขาวม้าร้อยสี ย่างข้าวเกรียบ การละเล่นแบบไทยและวัฒนธรรมประเพณีการบวชนาคของไทย
  • ศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ชุมชนบ้านหนองขาว เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรมการกินอาหารแบบไทยและภาษาพูด ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาษาถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
  • ชมการแสดงพื้นบ้านของตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา และการแสดงพื้นบ้านของโรงเรียนบ้านท่ามะกา, โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง, โรงเรียนวัดเขาตะพั้น, โรงเรียนวัดเขาสะพานแร้ง, โรงเรียนวัดเขาใหญ่

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 

ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดและห้องน้ำในวัดพระแท่นดงรังวรวิหารพระอารามหลวง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น สะอาด อันเป็นเหตุให้เกิดความสงบสุขภายในจิตของที่เข้าไปสักการะบูชา อีกทั้งเป็นการฝึกให้คณะยุวทูตความดีฝึกฝนตนเองให้มีจิตอาสา

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 

จัดการเล่นเกมละลายพฤติกรรม โดยทำกิจกรรมเป็นกลุ่มในฐานการเรียนรู้ เพื่อสานสัมพันธ์กันในหมู่เพื่อนต่างโรงเรียนได้สื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ด้วยความกล้าแสดงออก 

กิจกรรมเรียนรู้คนดีในชุมชน

คณะยุวทูตความดีได้เรียนรู้ประวัติคนดีในชุมชน หนองสาหร่าย นั่นคือ สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ซึ่งเป็นคนที่ได้รับความศรัทธาของคนทั้งประเทศและผู้นำชุมชนตัวอย่าง เพื่อให้คณะยุวทูตความดีได้ภาคภูมิใจที่ในท้องถิ่นมีบุคคลสำคัญที่น่ายกย่อง และเพื่อให้ยุวทูตความดีได้ดำเนินชีวิตที่ดีโดยดูตัวอย่างจากบุคคลสำคัญในท้องถิ่น 

กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านอื่นๆ 

  • ทำบุญตักบาตร สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ พร้อมฟังธรรมะจากพระสงฆ์
  • กิจกรรมศึกษาชุมชน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน ซึ่งเป็นชุมชนดำเนินชีวิตโดยมีการรวมกลุ่มการออมทรัพย์ และมีการใช้ธนาคารความดี
  • การกู้ยืมเงินในกลุ่มออมทรัพย์ โดยไม่มีการเอาอะไรมาค้ำประกันให้เอาความดีมาค้ำประกันแทนซึ่งคณะยุวทูตความดีได้ศึกษาเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ได้เห็นตัวอย่างที่ดีของการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู้จากโครงการ สานสัมพันธ์น้ำโขง ลงน้ำแคว ยุวทูตความดีได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีและสถานที่สำคัญของแต่ละท้องถิ่น เหมือนได้ไปรู้จากสถานที่จริง จะได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืน


โครงการเหย้า - เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

keyboard_arrow_up