Skip to main content
สานสัมพันธ์ (มิถุนายน 2566)

เดือนนี้ สัญญาณการเริ่มต้นของขบวนรถไฟแห่งการเรียนรู้ 
ที่จะนำพานิทรรศการเคลื่อนที่ เมืองสุขยั่งยืน ได้เริ่มออกวิ่งไปตาม
เส้นทางผ่าน 13 จังหวัด เริ่มจาก กรุงเทพฯ ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา 
ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ตั้งต้นจากวันที่ 15 มิถุนายน – 
11 สิงหาคม 2566 ภายใต้ โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี นำไทยสู่วิถีการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยทั้ง 10 ฐานการเรียนรู้ในเมืองสุขยั่งยืน จะพาเยาวชนไทย ให้เข้าใจ เข้าถึง มิติการเรียนรู้
ที่หลากหลาย พัฒนาแนวคิดไปสร้างแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างเป็นผลดีต่อตัวเอง ชุมชนและสังคม

สานสัมพันธ์ (พฤษภาคม 2566)

เป็นที่น่ายินดี และน่าชื่นชมที่โครงการต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ปี 2566 ได้รับผลจากค่ายอบรมดังกล่าวคือ ค่ายรักษ์โลก-รักแผ่นดิน ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนนี้ มีผลให้ยุวทูตความดี จำนวน 18 คน และคุณครู 4 คน เป็นผู้แทนจาก 17 โรงเรียน 
ใน 17 จังหวัด ได้รับเลือกให้ไปพัฒนาโลกทัศน์ที่ สหพันธรัฐรัสเซีย ญี่ปุ่น (ฟูกูโอกะ)และนิวซีแลนด์ เพื่อสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนของประเทศทั้งสาม คณะยุวทูตความดี 
ที่ได้รับโอกาสไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ จะได้แบ่งปัน
สิ่งที่ได้พบเห็นกับเพื่อนนักเรียนที่ติดตามข่าวค่ายอบรมและ
การเยือนดังกล่าว ที่เผยแพร่ผ่านทาง

สานสัมพันธ์ (เมษายน 2566)

เป็นที่น่ายินดี โครงการต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ปี 2566 
จะได้เริ่มต้นใหม่ในเดือนนี้ พร้อมค่ายอบรมฤดูร้อนที่ห่างหาย
ไปนาน เพราะการรวมตัวกันถูกหยุดยั้งด้วยการแพร่ระบาด
ของโควิด 19 นั้น ค่ายอบรมดังกล่าวคือ ค่ายรักษ์โลก-
รักแผ่นดิน เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน 
ภายใต้โครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ควบคู่ไปกับ ค่ายฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ เสริมสร้างความถนัด
ในเชิงภาษาให้ยุวทูตฯ

สานสัมพันธ์ (มีนาคม 66)

เดือนนี้ ยังคงมีเรื่องราวดีๆ ให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง คือมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ ผ่านเสียงดนตรี ในซีรีส์ของรายการ ยุวทูต On Air ภายใต้ชื่อ สุนทรียภาพแห่งดนตรี เพื่อชีวีเป็นสุข นำเสนอสาระความรู้และประโยชน์ของดนตรี ซี่งนับเป็น ภาษาสากลที่สื่อสารข้ามได้ทุกพรมแดนแห่งความเข้าใจ

สานสัมพันธ์ (กุมภาพันธ์ 2566)

เดือนที่สองของปี เป็นเดือนแห่งโอกาสของการริเริ่มโครงการใหม่ที่น่าตื่นเต้นยินดี ทั้งน่าลุ้นน่าสนุก ในการลงมือปฏิบัติ ผลลัพธ์ที่ได้คือรางวัลที่โรงเรียนที่เข้าร่วมอยากเป็นเจ้าของ โล่และเกียรติบัตรที่พร้อมมอบให้ รวมทั้งการเชิดชูให้เป็น แบบอย่างปฏิบัติที่ดีให้ก้าวตามด้วยความชื่นชม

สานสัมพันธ์ (มกราคม 2566)

ในเดือนแรกของปีนี้ ยุวทูตทั้งหลายคงได้รับพรปีใหม่ของมูลนิธิฯ ที่ขอให้ ตื่นตัว ใฝ่เรียนรู้ ไม่ผลัดวัน มุ่งพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ เท่าทัน ด้วยความขยันอดทน บวกกับพรวันเด็ก
จากท่านนายกรัฐมนตรี ให้ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี
สิ่งที่จะทำให้พรเหล่านี้เกิดขึ้นได้จริงๆ คือการลงมือปฏิบัติ 
อย่างจริงจัง และเริ่มลงมือทันทีไม่มีผลัดผ่อน จากนั้นผลลัพธ์
จะค่อยๆ ปรากฎชัดขึ้น ส่งผลต่อการนำสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต

รวมพลังก้าวสู่ปี 2566 ไปพร้อมกัน

ปี 2565 เป็นปีแห่งการฟื้นฟูกลับคืนสู่ภาวะปกติ แม้จะไม่เต็มรูปแบบ แต่มูลนิธิก็ยังสามารถร่วมแรงร่วมใจ
กับโรงเรียนในเครือข่ายฯ ทำความดีเพื่อส่วนรวม ส่งผ่านพลังของการให้ ด้วยการจัดชุดวิชาเสริมปัญญา
มอบโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 70 แห่งใน 22 จังหวัด และสนับสนุนการจัดทำถุงใส่ใจ ให้รักใฝ่รู้
พร้อมทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยากไร้ ในโรงเรียน 80 แห่งใน 20 จังหวัด

สานสัมพันธ์ (ธันวาคม 2565)

ในวันพ่อปีนี้ ย้ำเตือนให้พวกเรายุวทูตความดี ได้ทบทวนสิ่งที่น้อมนำคำพ่อสอนมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ว่าส่งผลหนุนนำให้
ชีวิตเราดีขึ้นอย่างไร การเรียนการงานของเราพัฒนาขึ้นแค่ไหน การดำรงชีวิตอย่างมีพลังและความคิดสร้างสรรค์สามารถก้าวข้าม
อุปสรรคที่ผ่านเข้ามา

สานสัมพันธ์ (พฤศจิกายน 2565)

ในเดือนนี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค 
หากใครยังสงสัยว่าเอเปคคืออะไร ไทยได้อะไรจากการ
เป็นเจ้าภาพ หรือความหมายของการเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล คืออะไร เท่ากับยังตามไม่ทันกระแสตื่นตัวในเรื่องนี้ มูลนิธิจึงขอจัดข้อมูลเกี่ยวกับเอเปคไว้ให้ได้ รู้รอบ รอบรู้ อย่างเท่าทัน ในหัวข้อ รู้ไว้ ไม่ตกเทรนด์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.yavf.or.th ติดตามได้ทุกที่ ทุกเวลา

สานสัมพันธ์ (ตุลาคม 2565)

ตุลาคมมีวันสำคัญที่ปวงชนชาวไทยน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้ของในหลวง 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระปิยมหาราช 
(รัชกาลที่ 5 ) และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) 
ที่ทรงมีบุญคุณอันใหญ่หลวงต่อแผ่นดิน พระอัจฉริยภาพหาที่เปรียบมิได้ของทั้งสองพระองค์ จะสถิตย์ในใจปวงชนชาวไทย ตราบนิจนิรันดร์

keyboard_arrow_up