Skip to main content
สานสัมพันธ์ (พฤศจิกายน 2566)

เดือนนี้ เป็นการเริ่มต้นโครงการที่น่าภาคภูมิใจที่มีผล ต่อเนื่องมาถึงเดือนนี้ คือการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ 72พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในหัวข้อ สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยมีนักเรียนจำนวน 223 คนจาก 40 จังหวัด เข้าร่วมแข่งขันประเภทสีไม้ และสีชอล์ก ภาพที่ได้รับรางวัลจะได้นำไปจัดทำปฏิทิน ปี 2567 เพื่อเผยแพร่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ได้รับรางวัลมาจากจังหวัดต่างๆ อาทิ น่าน ตาก ศรีสะเกษ ยะลา สงขลา นครราชสีมา ระยอง จันทบุรี พิษณุโลกและกรุงเทพมหานคร รายละเอียดติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.yavf.or.th

สานสัมพันธ์ (ตุลาคม 2566)

เดือนตุลาคมของทุกปี ชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะพร้อมใจกันรำลึกถึง สมเด็จพระปิยมหาราช (รัชกาลที่ 5 ) และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงมีบุญคุณอันใหญ่หลวงต่อแผ่นดิน พระอัจฉริยภาพหาที่เปรียบมิได้ของทั้งสองพระองค์ จะสถิตย์ในใจปวงชนชาวไทย ตราบนิจนิรันดร์

สานสัมพันธ์ (กันยายน 2566)

ในเดือนนี้ คณะยุวทูตความดีซึ่งมีนักเรียน 7 คน 
ครู 2 คน ได้ออกเดินทางไปร่วมโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้และสานมิตรไมตรีของยุวทูตความดีในรัสเซีย สนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก และมูลนิธิยุวทูตความดี คณะได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ สถาบันการศึกษาฯลฯ โรงเรียนสังกัด
กรุงมอสโกและนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รวมทั้งวิถีชุมชนผ่านสวนสาธารณะ และถนนสายสำคัญที่บันทึกเรื่องราวของเหตุการณ์สำคัญแห่งยุคสมัย รายละเอียดข้างต้น ติดตามได้ www.facebook.com/yavfThailand และทางรายการยุวทูต On Air ออกอากาศทางสถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575 kHz ทุกวันศุกร์ เวลา 17.30 – 18.00 น. ที่จัดเป็นรายการพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ ในชื่อเรื่องเล่าจากสองฝั่งแม่น้ำวอลกา

สานสัมพันธ์ (สิงหาคม 2566)

ในที่สุด ขบวนรถไฟแห่งการเรียนรู้เริ่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
ได้เสร็จสิ้นลงในเดือนนี้ โดยปิดท้ายด้วย 4 จังหวัด 
นราธิวาส ยะลา ปัตตานีและสงขลา มีนักเรียนเข้าเยี่ยมชม
เมืองรวมจำนวน 9,324 คน จาก 52 โรงเรียน ส่งผลให้
ยอดรวมผู้เข้าร่วมทั้งหมดจากโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ปี 2566

สานสัมพันธ์ (กรกฎาคม 2566)

ในเดือนนี้ ขบวนรถไฟแห่งการเรียนรู้ได้ผ่านแล้วเสร็จไปอีก 5 จังหวัด กระบี่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ 
ต่อจากเดือนก่อนหน้านั้นที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไป 4 จังหวัด กรุงเทพฯ สตูล พัทลุง ตรัง มีนักเรียนเข้าเยี่ยมชมเมืองรวมจำนวน 19,349 คน จาก 122 โรงเรียน เป็นที่เชื่อว่านักเรียนเมื่อผ่านเข้า-ออกเมืองไปแล้ว ย่อมต้องได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มขึ้น และมีความตั้งใจมั่นว่าจะนำแนวคิดที่ได้จากฐานการเรียนรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์ 
ไปสร้างแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นผลดีต่อตัวเอง 
ชุมชนและสังคม

สานสัมพันธ์ (มิถุนายน 2566)

เดือนนี้ สัญญาณการเริ่มต้นของขบวนรถไฟแห่งการเรียนรู้ 
ที่จะนำพานิทรรศการเคลื่อนที่ เมืองสุขยั่งยืน ได้เริ่มออกวิ่งไปตาม
เส้นทางผ่าน 13 จังหวัด เริ่มจาก กรุงเทพฯ ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา 
ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ตั้งต้นจากวันที่ 15 มิถุนายน – 
11 สิงหาคม 2566 ภายใต้ โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี นำไทยสู่วิถีการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยทั้ง 10 ฐานการเรียนรู้ในเมืองสุขยั่งยืน จะพาเยาวชนไทย ให้เข้าใจ เข้าถึง มิติการเรียนรู้
ที่หลากหลาย พัฒนาแนวคิดไปสร้างแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างเป็นผลดีต่อตัวเอง ชุมชนและสังคม

สานสัมพันธ์ (พฤษภาคม 2566)

เป็นที่น่ายินดี และน่าชื่นชมที่โครงการต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ปี 2566 ได้รับผลจากค่ายอบรมดังกล่าวคือ ค่ายรักษ์โลก-รักแผ่นดิน ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนนี้ มีผลให้ยุวทูตความดี จำนวน 18 คน และคุณครู 4 คน เป็นผู้แทนจาก 17 โรงเรียน 
ใน 17 จังหวัด ได้รับเลือกให้ไปพัฒนาโลกทัศน์ที่ สหพันธรัฐรัสเซีย ญี่ปุ่น (ฟูกูโอกะ)และนิวซีแลนด์ เพื่อสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนของประเทศทั้งสาม คณะยุวทูตความดี 
ที่ได้รับโอกาสไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ จะได้แบ่งปัน
สิ่งที่ได้พบเห็นกับเพื่อนนักเรียนที่ติดตามข่าวค่ายอบรมและ
การเยือนดังกล่าว ที่เผยแพร่ผ่านทาง

สานสัมพันธ์ (เมษายน 2566)

เป็นที่น่ายินดี โครงการต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ปี 2566 
จะได้เริ่มต้นใหม่ในเดือนนี้ พร้อมค่ายอบรมฤดูร้อนที่ห่างหาย
ไปนาน เพราะการรวมตัวกันถูกหยุดยั้งด้วยการแพร่ระบาด
ของโควิด 19 นั้น ค่ายอบรมดังกล่าวคือ ค่ายรักษ์โลก-
รักแผ่นดิน เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน 
ภายใต้โครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ควบคู่ไปกับ ค่ายฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ เสริมสร้างความถนัด
ในเชิงภาษาให้ยุวทูตฯ

สานสัมพันธ์ (มีนาคม 66)

เดือนนี้ ยังคงมีเรื่องราวดีๆ ให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง คือมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ ผ่านเสียงดนตรี ในซีรีส์ของรายการ ยุวทูต On Air ภายใต้ชื่อ สุนทรียภาพแห่งดนตรี เพื่อชีวีเป็นสุข นำเสนอสาระความรู้และประโยชน์ของดนตรี ซี่งนับเป็น ภาษาสากลที่สื่อสารข้ามได้ทุกพรมแดนแห่งความเข้าใจ

keyboard_arrow_up