Skip to main content
สานสัมพันธ์ (มกราคม 2566)

ในเดือนแรกของปีนี้ ยุวทูตทั้งหลายคงได้รับพรปีใหม่ของมูลนิธิฯ ที่ขอให้ ตื่นตัว ใฝ่เรียนรู้ ไม่ผลัดวัน มุ่งพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ เท่าทัน ด้วยความขยันอดทน บวกกับพรวันเด็ก
จากท่านนายกรัฐมนตรี ให้ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี
สิ่งที่จะทำให้พรเหล่านี้เกิดขึ้นได้จริงๆ คือการลงมือปฏิบัติ 
อย่างจริงจัง และเริ่มลงมือทันทีไม่มีผลัดผ่อน จากนั้นผลลัพธ์
จะค่อยๆ ปรากฎชัดขึ้น ส่งผลต่อการนำสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต

รวมพลังก้าวสู่ปี 2566 ไปพร้อมกัน

ปี 2565 เป็นปีแห่งการฟื้นฟูกลับคืนสู่ภาวะปกติ แม้จะไม่เต็มรูปแบบ แต่มูลนิธิก็ยังสามารถร่วมแรงร่วมใจ
กับโรงเรียนในเครือข่ายฯ ทำความดีเพื่อส่วนรวม ส่งผ่านพลังของการให้ ด้วยการจัดชุดวิชาเสริมปัญญา
มอบโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 70 แห่งใน 22 จังหวัด และสนับสนุนการจัดทำถุงใส่ใจ ให้รักใฝ่รู้
พร้อมทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยากไร้ ในโรงเรียน 80 แห่งใน 20 จังหวัด

สานสัมพันธ์ (ธันวาคม 2565)

ในวันพ่อปีนี้ ย้ำเตือนให้พวกเรายุวทูตความดี ได้ทบทวนสิ่งที่น้อมนำคำพ่อสอนมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ว่าส่งผลหนุนนำให้
ชีวิตเราดีขึ้นอย่างไร การเรียนการงานของเราพัฒนาขึ้นแค่ไหน การดำรงชีวิตอย่างมีพลังและความคิดสร้างสรรค์สามารถก้าวข้าม
อุปสรรคที่ผ่านเข้ามา

สานสัมพันธ์ (พฤศจิกายน 2565)

ในเดือนนี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค 
หากใครยังสงสัยว่าเอเปคคืออะไร ไทยได้อะไรจากการ
เป็นเจ้าภาพ หรือความหมายของการเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล คืออะไร เท่ากับยังตามไม่ทันกระแสตื่นตัวในเรื่องนี้ มูลนิธิจึงขอจัดข้อมูลเกี่ยวกับเอเปคไว้ให้ได้ รู้รอบ รอบรู้ อย่างเท่าทัน ในหัวข้อ รู้ไว้ ไม่ตกเทรนด์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.yavf.or.th ติดตามได้ทุกที่ ทุกเวลา

สานสัมพันธ์ (ตุลาคม 2565)

ตุลาคมมีวันสำคัญที่ปวงชนชาวไทยน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้ของในหลวง 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระปิยมหาราช 
(รัชกาลที่ 5 ) และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) 
ที่ทรงมีบุญคุณอันใหญ่หลวงต่อแผ่นดิน พระอัจฉริยภาพหาที่เปรียบมิได้ของทั้งสองพระองค์ จะสถิตย์ในใจปวงชนชาวไทย ตราบนิจนิรันดร์

สานสัมพันธ์ (กันยายน 2565)

เดือนนี้มูลนิธิได้ร่วมกับคณะเยี่ยมเยือนโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี ภายใต้โครงการบัวแก้วสัญจร นำโดยรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี(ฝ่ายการเมือง) สุนทร ชัยยินดีภูมิ ผู้แทนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดอน ปรมัตถ์วินัย ไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

สานสัมพันธ์ (สิงหาคม 2565)

ในวันแม่ปีนี้ ยุวทูตความดีทุกคนพร้อมใจกัน ทำความดีตอบแทนพระคุณแม่ ด้วยความตั้งใจมั่นว่าจะรักและเชื่อฟัง
คำสอนของท่าน ทั้งมุ่งปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ที่จะทำให้ท่าน
ภาคภูมิใจ ความดีนั้นพึงทำทุกวัน เป็นประจำสม่ำเสมอ 
เพราะพระคุณแม่นั้นไม่มีสิ่งใดเทียบเทียมได้

สานสัมพันธ์ (กรกฎาคม 2565)

เดือนนี้ ขอเชิญพบกับการเปิดห้องเรียนรู้ใหม่ ที่จะช่วยให้นักเรียนได้เกรด 4 ทุกคน ทุกชั้น ภายใต้ชื่อว่า ติวเตอร์ ออนไลน์(Tutor Online) ที่จะเป็นคลังความรู้รวมแบบฝึกหัดสร้างเสริมปัญญา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ใน
สาระวิชาหลักรวบรวมโดยครูแนวหน้าจากโรงเรียนชั้นนำ
ที่เป็นเครือข่ายของมูลนิธิฯ ต่อจากนี้ การเรียนจะเป็นเรื่องสนุก และง่ายที่จะก้าวไปเป็นเด็กหน้าห้อง เมื่อทุกคนได้เข้าเยี่ยมชม 
และหมั่นฝึกฝนไปกับข้อมูลความรู้ที่รวบรวมไว้ให้

สานสัมพันธ์ (มิถุนายน 2565)

เดือนนี้ ปีที่แล้ว มูลนิธิได้ดำเนินโครงการมอบถุงวิชา 
ถุงยังชีพให้กลุ่มนักเรียนที่มีความขาดแคลนในโรงเรียนเครือข่ายของมูลนิธิ ส่งผลให้มีนักเรียนยากจนจำนวน 190 คนได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว มูลนิธิฯ จึงเห็นควร
สานต่อโครงการลักษณะนี้ให้ขยายผลและต่อยอดไปยังนักเรียนยากจนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ
ฟื้นตัว เพื่อให้ผ่านพ้นความยากลำบากและก้าวทันกับ
สภาพวิถีชีวิตที่ปรับรูปแบบใหม่

สานสัมพันธ์ (พฤษภาคม 2565)

เดือนนี้ เริ่มเปิดภาคปีการศึกษา ซึ่งนักเรียนทุกคนจะได้ไปพบเพื่อน พบครู และได้นั่งเรียนในชั้นใหม่ที่โรงเรียน หลังจากที่ต้องเรียนออนไลน์อยู่บ้าน เป็นเวลา 2 ปี นับเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น ตื่นรู้และตั้งใจให้เต็มที่ เพื่อเติมเต็มความรู้ที่ขาดหายไป

keyboard_arrow_up