Skip to main content

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา

ผู้เข้าชม 45
ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา

ที่ตั้ง

193 หมู่ที่ 3 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120keyboard_arrow_up