Skip to main content

โรงเรียนบ้านฆ้อง (พิพิธกิตติโสภณ)

ผู้เข้าชม 66
ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านฆ้อง (พิพิธกิตติโสภณ)

ที่ตั้ง

หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120keyboard_arrow_up