Skip to main content

โรงเรียนบ้านผาแบ่น

ผู้เข้าชม 22
ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านผาแบ่น

ที่ตั้ง

หมู่ที่ 8 บ้านบ้านผาแบ่น ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110keyboard_arrow_up