Skip to main content

โรงเรียนบ้านลำหับ

ผู้เข้าชม 46
ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านลำหับ

ที่ตั้ง

หมู่ที่ 5 ถนนลำทับ - ทุ่งใหญ่ บ้านลำทับ ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 81190keyboard_arrow_up