Skip to main content

โรงเรียนบ้านเคลียง

ผู้เข้าชม 41
ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเคลียง

ที่ตั้ง

หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม บ้านเคลียง ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160keyboard_arrow_up