Skip to main content

โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)

ผู้เข้าชม 40
ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)

ที่ตั้ง

หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220keyboard_arrow_up